Veiligheidshuis

Smart city en camerabeleid in de stad Genk: naar een doordachte en gedragen visie

 

Genk nam de universiteit van Gent onder de arm om een studie uit te voeren in het kader van Smart City en camerabeleid. Deze studie brengt in kaart welke de bouwstenen zijn voor een goed camerabeleid en verkent de mogelijkheden ervan binnen het bredere kader van Smart City.

 

De conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op een literatuurstudie, een vergelijkende analyse van camerabeleid in verschillende steden en de resultaten uit interviews met een 50-tal Genkse stakeholders. Er vond ook een focusgroep plaats met burgers uit het verenigingsleven.

 

Het onderzoek geeft een aantal aanbevelingen over een doordacht camerabeleid op maat van Genk, mogelijke linken met Smart City en hoe dit organisatorisch in te bedden.

 

De volledige studie is te raadplegen via deze link!

 

 

 

 

Op vakantie? Lees dan onze tips om veilig op vakantie te gaan.

een afwezigheidsmelding doen

Je hebt een kaartlezer en je pincode nodig

 

Iedereen heeft recht op veiligheid, ook jij!

Het Veiligheidshuis werkt aan deze veiligheid: thuis, op straat, in de stad, op een feestje,... Wij proberen een zo goed mogelijk beeld te schetsen van wat mensen nodig hebben om zich goed en veilig te voelen. Op basis hiervan ondernemen wij actie.

 

Waarvoor kan je bij ons terecht:

 

Het Veiligheidshuis werkt voor de politiezone MidLim en is een dienst van de stad Genk, maar een groot deel van onze werking is gesubsideerd door de FOD Binnenlandse Zaken via het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan.

Samenwerken met partners is heel belangrijk voor ons.

 

Heb je nog vragen? Kom dan gerust even langs of neem contact op.

 

Veiligheidshuis

Vennestraat 91

3600 Genk

T 089 65 32 00

veiligheidshuis@genk.be