086 Administratie- en aanmaningskosten voor openstaande schuldvorderingen

Voor een onbepaalde termijn, ingaande op 1 januari 2020, wordt een retributie geheven voor administratie- en aanmaningskosten voor openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019