098 Belasting op economische bedrijvigheid in vestigingen

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de economische bedrijvigheid in vestigingen op het grondgebied van stad Genk.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019

Gewijzigd gemeenteraad: 15 december 2020

Datum bekendmaking gecoördineerde versie: 21 december 2020

Opheffing (met ingang van 1 januari 2021) gemeenteraad: 16 november 2021