100 Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn van 2 jaar, eindigend op 31 december 2021, wordt een belasting gevestigd op het inzamelen en verwerken van diverse fracties huishoudelijke afvalstoffen.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019

Gewijzigd gemeenteraad: 16 juni 2020

Datum bekendmaking gecoördineerde versie: 17 juni 2020