15 euro extra vanwege Vlaanderen: veelgestelde vragen

Wie kreeg een 'Doe es Genk'-kaart?

  • Elke Genkenaar, die op 1 oktober 2020 gedomicilieerd stond in Genk, kreeg een 'Doe es Genk'-kaart ter waarde van 45 euro. Ook baby's tellen mee als ze ten laatste op 1 oktober 2020 geboren zijn.
  • Elk gezinslid kreeg een gepersonaliseerde kaart. Telt je gezin uit drie personen? Dan kreeg je drie kaarten.
  • Pas verhuisd? Als je voor 1 oktober verhuisd en in Genk ingeschreven bent, kreeg je de bon.
  • Kinderen van gescheiden ouders kregen de bon op het adres waar ze gedomicilieerd zijn, op voorwaarde dat dat in Genk is.
  • Wie in de periode tussen 1 oktober en 30 oktober overleden is, kreeg ook een persoonlijke kaart. De nabestaanden kunnen dan zelf beslissen wat er met dit bedrag gebeurt.
  • De brief met kaart werd verstuurd naar het adres van domicilie.
  • De kaart is persoonlijk. Elke Genkenaar kreeg een persoonlijke brief, met zijn of haar naam op de kaart.
  • Woon je bijvoorbeeld met een gezin van 5 personen op 1 adres? Dan kreeg je 5 brieven in je brievenbus.

Wie heeft recht op de 15 euro extra?

Elke Genkenaar die op 1 oktober 2020 het statuut verhoogde tegemoetkoming (VT-statuut) had. Hoe weet je of jij en /of een gezinslid de verhoogde tegemoetkoming hebben? Kijk op een klever van je ziekenfonds: onderaan op de klever staat een code. Is het laatste cijfer van de code het cijfer 1? Dan heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Waarom krijgen mensen met het statuut verhoogde tegemoetkoming (VT-statuut) 15 euro extra?

De Vlaamse Regering wil naar aanleiding van de COVID-19-crisis de bevolking en de economie steunen. Stad Genk kreeg van Vlaanderen extra budget om mensen te steunen met een beperkt inkomen. De stad kijkt dan ook naar alle Genkenaren met een VT-statuut -verhoogde tegemoetkoming. Elke persoon met dit statuut ontvangt 15 euro extra tegen eind januari 2021. Het geld wordt gestort op de Doe es Genk-kaart.

Hoe weet de stad Genk dat ik VT-statuut heb?

De Kruispuntbank Sociale Zekerheid bezorgde de Stad Genk op een beveiligde manier de persoonsgegevens met betrekking tot de inwoners van Genk met het statuut verhoogde tegemoetkoming, uitsluitend met het oog op de automatische toekenning van de extra 15 euro consumptiebudget gefinancierd met middelen vanuit de Vlaamse overheid.
De persoonsgegevens omvatten naam, voornaam en adres.

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van BVR 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommisie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.

Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan een verwerker. Indien de doorgifte van gegevens niet wettelijk bepaald is, wordt er steeds een verwerkersovereenkomst met de derde afgesloten.

De gegevens zullen na afloop van de subsidie vernietigd worden.

Je kan je gegevens op elk moment inkijken, verbeteren, vragen om ze te verwijderen (tenzij bv. een andersluidende contractuele of wettelijke verplichting) of de verwerking ervan laten beperken. Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.
Dit geldt zowel voor de verwerking door ons zelf, andere betrokken stedelijke diensten als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

De stad beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris kijkt erop toe de persoonsgegevens bewaard en verwerkt worden volgens de Europese privacyregelgeving. Hier vind je de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming: informatieveiligheid@genk.be of via het algemeen nummer van de stad nl. 089 65 36 00.

Voor meer info over de manier waarop de stad omgaat met persoonsgegevens: Lees de privacyverklaring.

U heeft ook altijd het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Ik heb maar één brief ontvangen op mijn adres, maar meerdere gezinsleden hebben het VT-statuut.

De stad Genk verstuurde inderdaad maar één brief per adres. Maar elke bewoner van dit adres die het VT-statuut heeft, zal de extra 15 euro op zijn of haar persoonlijke Doe es Genk-kaart ontvangen.

Wat als je de waarde wil schenken aan het goede doel?

Dat kan. Hier vind je alle info.

Heb je nog andere vragen of de Doe-es Genk-kaart?

Ga dan naar de pagina Veelgestelde vragen - 45 euro - Doe es Genk

Meld een probleem met je Doe-es Genk Kaart betreffende 15 euro voor personen met een VT-statuut :

Meld je probleem