5 vragen over de kappingswerken Zonhoverheide

1. Mag de stad zomaar kappen wat en waar men wil?

De stad heeft voor het grootste deel van de bossen die van de stad zijn een bosbeheerplan. Dit document is goedgekeurd door de Vlaamse overheid in 2006. Op basis van dit document kan de stad het beheer in deze bossen organiseren. Het gaat dan over het beheer van open plekken, ecologische verbindingen in of door bossen, over het kappen in de bomen en veel andere zaken.
Wat betreft het kappen in de bossen gebruiken we dus ons beheerplan (waar, wanneer, hoe...). Dit gebeurt in overleg met de boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

2. Mag de houtkapper kappen wat en waar men wil?

Neen, zeker niet. De bomen die gekapt worden, worden vooraf door de boswachter aangeduid en genoteerd (beschreven en geteld). Enkel deze bomen mag men kappen. In het geval er toch een boom beschadigd wordt, moet men dit melden aan de boswachter.

3. Wie kapt de bomen en waar gaan de bomen naartoe?

De bomen uit bossen van stad Genk worden verkocht via het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Dit doen andere gemeentes ook. Op deze openbare houtverkopen mogen enkel firma's met een erkenning als bosexploitant een bod doen.
Een belangrijk element in de bescherming van bossen is de garantie dat de bosexploitaties op een verantwoorde en vakkundige wijze worden uitgevoerd. De erkende koper of exploitant krijgt geregeld controle op de kwaliteit van zijn werk en op de naleving van de erkenningsvoorwaarden.

Het hout uit de bossen van Genk gaat, naargelang de boomsoort, naar fabrieken die er constructiematerialen mee maken zoals OSB-platen (bij dennen) of naargelang de kwaliteit voor hout in de bouw (constructie of zelfs afwerking) in fabrieken in binnen- en buitenland.

4. Wie controleert dit allemaal?

Een eerste controle van de werken gebeurt door stad Genk en de boswachter. Andere controles gebeuren vanuit ANB op basis van steekproef maar er zijn ook audits vanuit de FSC-erkenning.

Stad Genk heeft een FSC-label. Dit label voor goed bosbeheer brengt met zich mee dat er onafhankelijke audits zijn - gewoonlijk om de 2 jaar - over het beheer van de bossen. Deze gebeuren volgens internationale standaarden.

5. Wordt er bos gekapt om gebouwen te zetten?

Neen, dit is zeker niet het geval. Dit bos blijft natuur, dit bos blijft bos.