50 fotografen leggen identiteit Genkse Bib vast

Gepubliceerd op maandag 14 maart 2022 11.32 u.
Persbericht van 14 maart 2022

In het najaar van 2019 ging het project ‘FOCUS’ van start. Een vijftigtal fotografen schreven zich in voor dit project. De opdracht: fotografeer de Genkse Bib in al haar aspecten. De bekroonde documentaire-fotograaf en filmmaker Jorgo kokkinidis werd aangesteld als curator. In het najaar van 2021 werd het project van onder het stof gehaald en nieuw leven ingeblazen. In totaal werden er 350 foto’s ingestuurd. Hieruit zal de jury per deelnemer één foto selecteren. De gekozen foto’s vormen samen de expo #belevingsbibgenk, die zal openen op donderdag 5 mei 2022 in de Bibliotheek van Genk.


‘FOCUS’, een project waarbij zowel fotoclubs als individuele amateurfotografen in konden samenwerken werd in 2019 gelanceerd. De opdracht was simpel: fotografeer de Genkse Bib in al haar aspecten. Helaas werd het project door de Covid-pandemie naar het achterplan geschoven.

Bekroonde, Genkse curator

Jorgo Kokkindis werd aangesteld als curator van het project. Jorgo is een bekroonde, Genkse documentaire-fotograaf en filmmaker. Zijn foto’s werden gepubliceerd in verschillende tijdschriften en zijn films werden via verschillende omroepnetwerken over de hele wereld vertoond. In 2018 en 2019 won hij een National Geographic-prijs.

Deuren terug open

In het najaar van 2021 werd het project van onder het stof gehaald en nieuw leven ingeblazen. De bib zette haar deuren terug open en de reeds ingeschreven fotografen werden gecontacteerd. Ook deed de stad een oproep in de stadsmagazine 3600.

Jorgo Kokkinidis, die als curator de artistieke leiding heeft over het project, gaf 4 masterclasses in het beging van 2022, waarbij hij de krijtlijnen van het project uiteenzette en de 50 deelnemers bijstond. Elke deelnemer kon voor de masterclass foto’s doorsturen die hij/zij reeds gemaakt had voor het project.

“Er kwamen 350 foto’s binnen”, zegt een trotse Schepen van Cultuur Anniek Nagels. “Een complete overrompeling, wat meteen een goede boost gaf aan dit project. Jorgo is er in geslaagd de deelnemers aan te sporen het onderste uit de kan te halen, met mooie resultaten tot gevolg.” aldus Schepen Anniek Nagels.

#belevingsbibgenk

Deelnemers kregen tot 1 maart om hun 5 beste foto’s in te sturen. Een jury, onder leiding van Jorgo, zal nu per deelnemer één foto selecteren. De uiteindelijk gekozen foto’s vormen samen de expp #belevingsbibgenk, die zal openen op donderdag 5 mei 2022 in de Bibliotheek van Genk.