Akten Burgerlijke stand - aanvraag uittreksel of attest

Een afschrift van de akten met vermelding van de afstamming kan alleen worden aangevraagd door jezelf of iemand aan wie je volmacht geeft. Haal je een akte af voor iemand anders, moet je een ondertekende volmacht voorleggen. Je moet bij de aanvraag aan een balie altijd je identiteitskaart voorleggen.

Iedere akte die werd opgesteld in Genk, kan ook als basis gebruikt worden om bepaalde attesten aan te vragen, een attest:

  • van kort verlet afgeleverd aan een familielid van een overledene;
  • van kort verlet afgeleverd aan een familielid van een bruidspaar;
  • voor notaris of advocaat met de melding van de datum van overschrijving van een akte in het bijgevoegd register;
  • waaruit blijkt dat een akte van huwelijksaangifte werd opgesteld met vermelding van de geplande huwelijksdatum;
  • van gewijzigde identiteit nav overschrijving KB (wijziging familienaam) of MB (wijziging voornaam).

Is je akte bestemd voor het buitenland?

Als een akte bestemd is voor het buitenland en je een legalisatie nodig hebt, moet de burgemeester, de ambtenaar van de burgerlijke stand of een lid van het college van burgemeester en schepenen ze ondertekenen. Zij zijn niet altijd bereikbaar waardoor het document meestal niet dadelijk kan worden afgeleverd.

Voor sommige landen waarmee een overeenkomst werd afgesloten (conventie van Genève) wordt een internationaal meertalig document aangemaakt in plaats van een akte.

Voor wie?

Van iedere akte van de Burgerlijke Stand, zoals een akte van geboorte of van overlijden, die in Genk werd opgesteld kan je een afschrift aanvragen.

Procedure

  • Hiervoor kan je geen afspraak maken. Je kan je aanmelden aan het onthaal tijdens de openingsuren.
  • Vraag je een akte aan van of voor iemand anders, bijvoorbeeld als advocaat, dan doe je de aanvraag best online.
  • Je kan een afschrift komen aanvragen in het stadhuis. Doe je dat voor iemand anders, dan kan je hieronder een volmachtformulier downloaden. Het mag ook handgeschreven zijn.

Bedrag

Gratis.