Blik op de Wereld

Jaarlijks organiseren Dienst Sociaal Welzijn, Dienst Jeugd, de Bibliotheek en de vrijwilligers van de Noord-Zuidraad het educatief project 'Blik op de Wereld, creatief met taal' voor de leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs. Het thema past altijd in de Noord-Zuidsfeer.

In 2018 wordt het thema 'vluchtelingen' hernomen. Het Blik-op-de-Wereldtraject zag er als volgt uit:

  • Educatieve dag rond thema 'Vluchtelingen' voor de hele klas - februari 2018

    Een educatieve voor -en namiddag rond thema 'vluchtelingen' voor een hele klas uit het zesde leerjaar. In de voormiddag verkennen de leerlingen het thema inhoudelijk. In de namiddag verwerken zij hun indrukken creatief via poëzie, rap of tekenen.

  • Blik-op-de-Wereld toonmoment - april 2018

    Op vrijdag 20 april van 18 tot 20 uur sluiten we het project af met een tof slotfeest.

  • Gedichtenbundel

    Jaarlijks worden alle gedichten en raps gebundeld in een gedichtenbundel. Bekijk het digitaal exemplaar van 2017 hieronder. Of vraag een fysiek exemplaar aan.