Zoeken binnen dienstverlening van A tot Z

Huwelijk - aanvraag - aangifte

Wat is dit?

Wat doe ik als ik wil trouwen?
Procedure
Nodige documenten

Procedure
Als inwoner van Genk moet je verplicht trouwen in Genk of in de gemeente waar je partner is ingeschreven in de bevolkingsregisters wanneer dat niet in Genk is. 
 
Besluit je in Genk te trouwen, dan kan je best geruime tijd op voorhand de trouwzaal reserveren. Je kan dit ook telefonisch of via e-mail doen.
De reservatie van de trouwzaal is steeds onder voorbehoud. De huwelijksvoltrekking kan enkel gegarandeerd worden nadat het huwelijksdossier volledig samengesteld werd onder de voorwaarden zoals voorzien in het burgerlijk wetboek, de akte van huwelijksaangifte is opgesteld en er geen wettelijke bezwaren zijn tegen de huwelijksvoltrekking.
 

Huwelijken worden in Genk in principe voltrokken op donderdag, vrijdag en zaterdag, op zondagen en feestdagen worden geen huwelijken voltrokken.

Het uur van de huwelijksvoltrekking is afhankelijk van eerdere reservaties en de beschikbaarheid van de zaal.

 

Bij dat eerste contact zullen ook afspraken worden gemaakt en wordt informatie gegeven over het opstellen van een akte van huwelijksaangifte die altijd aan een huwelijk vooraf moet gaan. Een huwelijk mag namelijk niet voltrokken worden vóór de 14de dag na de datum van het opstellen van die akte van aangifte. Het huwelijk moet bovendien voltrokken worden binnen de 6 maanden na het verstrijken van die eerste termijn van 14 dagen.

 

Een akte van huwelijksaangifte kan maar worden opgesteld nadat alle nodige documenten zich in het huwelijksdossier bevinden. Wanneer ze officieel beschikbaar zijn in België zal de beambte deze documenten zelf verzamelen. Indien  de voor te leggen documenten in het buitenland moeten worden opgevraagd, moet je dit altijd zelf doen. Die documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisaties en moeten naar het Nederlands vertaald worden door een beëdigd vertaler.

 

Huwelijken worden voltrokken in een daarvoor speciaal ingerichte zaal in de Limburghal, Jaarbeurslaan te Genk.

 

Het is niet langer verplicht getuigen mee te brengen. Wil je toch getuigen, dan mag je je op de dag van het huwelijk laten vergezellen door maximum 4 getuigen.

Eventuele getuigen moeten meerderjarig zijn en moeten een geldig identiteitsbewijs voorleggen op de dag van de huwelijksvoltrekking.

 

Nodige documenten 

Bij een eerste contact voor het afspreken van een huwelijksdatum, moet je geen documenten voorleggen, behalve als je documenten uit het buitenland moet voorleggen.

 

Voor het afsluiten van een akte van huwelijksaangifte (dus voorafgaand aan het huwelijk), moet je wel volgende documenten voorleggen:

 • een bewijs van identiteit - als inwoner van België dus je identiteitskaart
 • een volmachtformulier ondertekend door de betrokken partner die afwezig zal zijn bij het ondertekenen van de akte van huwelijksaangifte. De handtekening van de volmachtgever moet gewettigd zijn;

Bijkomend wanneer je niet in België bent geboren

 • een eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte; 

Bijkomend wanneer je niet in België bent ingeschreven

 • een bewijs van nationaliteit; 
 • een bewijs van inschrijving; 
 • een bewijs van inschrijving of van gewone verblijfplaats sedert meer dan 3 maanden; 

Bijkomend indien je pas na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar in België kwam wonen en werd ingeschreven.

 • een bewijs van burgerlijke staat (ongehuwd, wettig gescheiden, nietigverklaring huwelijk, weduwe of weduwenaar). Dit bewijs moet ook geleverd indien je ingeschreven werd als meerderjarige in België komende vanuit het buitenland; 
 • een bewijs van burgerlijke staat met de vermelding ongehuwd, wettig gescheiden of weduwe of weduwnaar; 
 • een attest waaruit blijkt dat in hoofde van de vreemde partner voldaan is aan de voorwaarden gesteld volgens de regels van het land waarvan betrokkenen de nationaliteit draagt;

 

Buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en vertaling naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

 

Wat kost dit?

Je betaalt € 25,00 op het ogenblik dat de  akte van huwelijksaangifte wordt opgesteld.

Praktisch?

Voor de voltrekking van het huwelijk :

Limburghal

Jaarbeurslaan

3600 Genk

 

Voor informatie in verband met een huwelijk en voor het ondertekenen van de akte van huwelijksaangifte :

 


Afdeling Aanbod Dienstverlening

Stadsplein  1

3600 GENK

Telefoon: 089 65 3600

burgerzaken@genk.be


Stadhuis Genk, balieplein - aanmelden aan het onthaal.


Normale openingsuren

Opgelet! Vanaf 3/04/2017 werken we op afspraak. 

 

 • Maandag: doorlopend van 9 tot 17 uur
 • Dinsdag: doorlopend van 9 tot 17 uur
 • Woensdag : doorlopend van 9 tot 17 uur
 • Donderdag: doorlopend van 11 tot 19 uur
 • Vrijdag: doorlopend van 9 tot 16 uur
 • Zaterdag: gesloten
 • Zondag: gesloten

Hier vind je een overzicht van de sluitingsdagen. 

Van 12 juli tot 15 augustus geldt de zomeruurregeling.