Zoeken binnen dienstverlening van A tot Z

Elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID)

Wat is dit?

Het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID) ziet er hetzelfde uit als een eID voor volwassenen. De Kids-ID wordt echter alleen op aanvraag afgeleverd omdat het bezit ervan niet verplicht is.

 

Je hebt ze wel nodig om de identiteit van het kind te bewijzen in het buitenland, zeker als je een vliegtuigreis maakt want dan is ze verplicht. Maar ze kan ook nuttig zijn in België. Ze bevat alle identiteitsgegevens en een foto van het kind zowel zichtbaar op de kaart (het adres uitgezonderd) als elektronisch op de chip.

 

Via de elektronische functie kan de Kids-ID ook worden gebruikt om bijvoorbeeld veilig te surfen op internet vanaf 6 jaar. Je hebt dan wel een kaartlezer nodig. Bij de aanvraag of aflevering kan men je daarover informeren.

 

De geldigheidstermijn van een Kids-ID bedraagt 3 jaar. Het kind waarvoor de aanvraag gebeurt, moet aanwezig zijn, vergezeld van de moeder, de vader of de wettelijke voogd.

Dit identiteitsdocument is eigendom van het kind en moet met het kind meegaan wanneer het kind elders verblijft. De  normale leveringstermijn bedraagt 2 weken. Na het ontvangen van PIN/PUK code mag het identiteitsdocument worden afgehaald door de moeder, de vader of de wettelijke voogd.

 

Een spoedaanvraag is mogelijk wanneer je de kaart dringend nodig hebt, maar je betaalt extra voor die service. In uitzonderlijke gevallen kan je kan ook een voorlopig tijdelijk identiteitsdocument aanvragen. Dat wordt afgeleverd, enkel onder strikte voorwaarden, door het FOD Binnenlandse Zaken - Park Atrium, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel. Je moet ze zelf in Brussel afhalen. Dit kartonnen reisdocument wordt echter in diverse landen niet aanvaard.

Vooraleer je je in Brussel kan aanmelden, moet je vooraf de nodige documenten afhalen bij de Dienst Bevolking, waar je ook de nodige informatie krijgt. 

Nodige documenten

Bij de aanvraag moet je volgende documenten meebrengen:

 • de begeleidende ouder of voogd - zijn of haar identiteitskaart;
 • één recente en sterk gelijkende pasfoto van goede kwaliteit die voldoet aan de normen van de fotomatrix (of 2 pasfoto's voor de aanvraag van het tijdelijk document in Brussel);
 • eerder afgeleverde identiteitsbewijzen die verplicht ingeleverd moeten worden (ook als ze vervallen zijn).

Wat kost dit?

Volgende kosten worden aangerekend: 

 • een gewone aanvraag is gratis (het stadsbestuur rekent je dus niet de kostprijs van  € 6,30 aan voor het aanmaken ervan);
 • een dringende aanvraag: € 82,00;
 • een zeer dringende aanvraag: € 123,00;
 • voor een dringende of een zeer dringende aanvraag van meerdere kinderen binnen éénzelfde gezin (de kinderen zijn ingeschreven op hetzelfde adres maar ze zijn niet noodzakelijk verwant met elkaar) wordt de KIDS-ID voor het eerste kind aangerekend aan het hoogste tarief en zal voor de KIDS-ID van het tweede en eventuele volgende kind slechts € 56,00 per kaart aangerekend worden.

Klik hier voor de levertermijnen.

Praktisch?

Voor extra informatie over de Kids-ID kan je terecht op de site eid.belgium.be.


Afdeling Aanbod Dienstverlening

Stadsplein  1

3600 GENK

Telefoon: 089 65 3600

burgerzaken@genk.be


Stadhuis Genk, balieplein - aanmelden aan het onthaal.


Normale openingsuren

Opgelet! Vanaf 3/04/2017 werken we op afspraak. 

 

 • Maandag: doorlopend van 9 tot 17 uur
 • Dinsdag: doorlopend van 9 tot 17 uur
 • Woensdag : doorlopend van 9 tot 17 uur
 • Donderdag: doorlopend van 11 tot 19 uur
 • Vrijdag: doorlopend van 9 tot 16 uur
 • Zaterdag: gesloten
 • Zondag: gesloten

Hier vind je een overzicht van de sluitingsdagen. 

Van 12 juli tot 15 augustus geldt de zomeruurregeling.