Zoeken binnen dienstverlening van A tot Z

Strafregister - uittreksel aanvragen

Wat is dit?

In een aantal gevallen, bijvoorbeeld in het kader van een sollicatie, zal men je vragen een uittreksel uit het strafregister (vroeger een 'bewijs van goed zedelijk gedrag') voor te leggen.

 

Het afleveren van die uittreksels is een taak van het stadsbestuur. Het lokale strafregister wordt daarom permanent bijgewerkt. Zo ontvangt de dienst een afschrift van alle strafrechtelijke veroordelingen en minnelijke schikkingen, opgelopen door de personen woonachtig in Genk.

 

Er zijn drie soorten "uittreksels uit het strafregister".

  • Model 3

Voor opvoeding of begeleiding van minderjarigen of voor een job waardoor je in contact komt met minderjarigen.  Dit kan gaan om een adoptie, een functie in het onderwijs,  maar ook sommige taken zoals vrijwilliger in een jeugdbeweging.

 

  • Model 2

Wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit wil uitvoeren, waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld.  Dit kan een aanvraag  voor een wapen- of jachtvergunning zijn, maar ook voor een wegtransport van personen en goederen.

 

  • Model 1

Voor alle andere redenen.

 

Het uittreksel wordt verzonden naar je officieel adres.  Je kan het ook, vanaf de dag nadien, persoonlijk komen afhalen aan het Onthaal Burgerzaken.  Dat kan ook door een derde, in het bezit van jouw volmacht. Als je toch naar het stadhuis wil komen om het document persoonlijk aan te vragen, wordt het uittreksel niet onmiddellijk afgeleverd, 

 

Voor het bekomen van informatie rond eerherstel kan je ook terecht bij ons bestuur. Wanneer je eerherstel krijgt, wordt de straf, waarvoor je eerherstel vroeg, gewist in het strafregister.

Wat kost dit?

Gratis.

 

Praktisch?

Voor dit product kan je geen afspraak maken. Je kan je hiervoor aanmelden aan het onthaal tijdens de openingsuren.


Afdeling Aanbod Dienstverlening

Stadsplein  1

3600 GENK

Telefoon: 089 65 3600

burgerzaken@genk.be


Stadhuis Genk, balieplein - aanmelden aan het onthaal.


Normale openingsuren

Opgelet! Vanaf 3/04/2017 werken we op afspraak. 

 

  • Maandag: doorlopend van 9 tot 17 uur
  • Dinsdag: doorlopend van 9 tot 17 uur
  • Woensdag : doorlopend van 9 tot 17 uur
  • Donderdag: doorlopend van 11 tot 19 uur
  • Vrijdag: doorlopend van 9 tot 16 uur
  • Zaterdag: gesloten
  • Zondag: gesloten

Hier vind je een overzicht van de sluitingsdagen. 

Van 12 juli tot 15 augustus geldt de zomeruurregeling.