Zoeken binnen dienstverlening van A tot Z

Containerparken - openingsuren, ligging, materialen die gebracht mogen worden, ...

Wat is dit?

Genk telt twee recyclageparken, nl.: 

 • in Waterschei -  Wiemesmeerstraat 85
 • en in Winterslag - Vennestraat 240

en één containerpark:

 • Genk-Zuid - Bosdel 36

 

In een recyclagepark worden huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen gescheiden ingezameld voor een maximale recyclage. Je kan er terecht met:

 • metalen;
 • elektro (witgoed en kleine elektronische apparaten);
 • papier;
 • plastiek;
 • glas;
 • PMD;
 • groenafval;
 • hout;
 • bouwpuin; 
 • gebruikte frituurolie;
 • klein en gevaarlijk afval (bvb. verven, chemische producten enz...)

  

Een containerpark is een recyclagepark uitgebreid met de inzameling van niet-recycleerbare afvalstoffen of grofvuil, zoals: 

 • zwarte grond;
 • roofing;
 • gebonden asbestcement;
 • gyproc;
 • grofvuil.

 

De toegang tot deze parken is volledig geautomatiseerd en is enkel mogelijk mits het gebruik van de elektronische identiteitskaart (eID) of via de elektronische vreemdelingenkaart (eVK).

 

Er is wel een verschillende regeling naargelang de categorie waartoe je behoort.

 • Gezinnen: elke (nieuwe) inwoner heeft gratis toegang tot de Genkse container- en recyclageparken. Voor grofvuil is er een quotum van 400 kg dat gratis mag aangeleverd worden.
 • Handelaars en KMO’s: als eigenaar van een (nieuwe) handelszaak of KMO’s gevestigd op Genks grondgebied, kan je een witte magneetkaart aanvragen waarmee je, tegen betaling, bepaalde soorten gesorteerd afval kan brengen naar het containerpark aan Bosdel. Die aanvraag gebeurt schriftelijk.
 • Instellingen of verenigingen: elke instelling of Genkse vereniging of vzw  (aangesloten bij een stedelijke raad) kan eveneens een groene magneetkaart aanvragen.

 

Voor de openingsuren: zie onder 'Praktisch?'

 

 

Wat kost dit?

Als particulier kan je bij normaal gebruik je afval gratis afleveren bij een containerpark. Enkel voor het aanleveren van grofvuil is er quotum.Tot 400 kg grofvuil betaal je niets. Per aangeleverde kg boven de 400 kg betaal je 0,18 euro/kg.

 

Bedrijven moeten voor alle fracties betalen.

 

Binnen een aantal jaren zal stad Genk de werking van haar containerpark overdragen aan Limburg.Net. Op dat moment zal er per afvalfractie een quotum worden ingevoerd. De containerparken blijven ook zo bij een normaal gebruik gratis. 

Praktisch?

Een aanvraag voor handelaars, bedrijven of verenigingen moet je richten aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stadsplein 1 te 3600 GENK.

 

Voor informatie over de containerparken, o.m. de materialen die je wel of niet mag aanleveren, kan je terecht bij:


Dienst Reiniging en Signalisatie

Wiemesmeerstraat  85

3600 GENK

Telefoon: 089 65 47 38

Werkplaatsen@genk.be

 

Openingsuren park Bosdel

Tijdens de winterperiode (1 oktober - 28 februari)

De container- en recyclageparken zijn gesloten op 25 en 26 december en 1 januari. De dagen voorafgaand, op 24 december en op 31/12 december sluiten ze om 14u uur.

 

Dag

Voormiddag

Namiddag

Avond

Maandag

10-12 uur 12.30-16.30 uur 17-19.30 uur

Dinsdag

10-12 uur 12.30-16 uur Gesloten

Woensdag

10-12 uur 12.30-16 uur Gesloten

Donderdag

10-12 uur 12.30-16 uur Gesloten

Vrijdag

10-12 uur 12.30-16 uur Gesloten

Zaterdag

10-12 uur 12.30-16 uur Gesloten

Zondagen en feestdagen

Gesloten Gesloten Gesloten

 

Tijdens de zomerperiode (1 maart - 30 september)

Gesloten op feestdagen: maandag 1 mei, maandag 17 april, donderdag 25 mei, maandag 5 juni, dinsdag 11 juli, vrijdag 21 juli, dinsdag 15 augustus 2017

 

Dag

Voormiddag

Namiddag

Avond

Maandag

10-12 uur 12.30-16.30 uur 17-20.30 uur

Dinsdag

10-12 uur 12.30-18 uur Gesloten

Woensdag

10-12 uur 12.30-18 uur Gesloten

Donderdag

10-12 uur 12.30-18 uur Gesloten

Vrijdag

10-12 uur 12.30-18 uur Gesloten

Zaterdag

10-12 uur 12.30-18 uur Gesloten

Zondagen en feestdagen

Gesloten Gesloten Gesloten

Openingsuren park Vennestraat

Tijdens de winterperiode (1 oktober - 28 februari)

De container- en recyclageparken zijn gesloten op 25 en 26 december en 1 januari. De dagen voorafgaand, op 24 december en op 31/12 december sluiten ze om 14u uur.

 

Dag 

Voormiddag

Namiddag

Avond

Maandag

10-12 uur

12.30-16 uur Gesloten

Dinsdag

Gesloten Gesloten Gesloten

Woensdag

10-12 uur
12.30-16 uur
Gesloten

Donderdag

Gesloten Gesloten Gesloten

Vrijdag

10-12 uur
12.30-16 uur
Gesloten

Zaterdag

10-12 uur 12.30-16 uur Gesloten

Zondagen en feestdagen

Gesloten Gesloten
Gesloten

 

Tijdens de zomerperiode (1 maart - 30 september)

Gesloten op feestdagen: maandag 1 mei, maandag 17 april, donderdag 25 mei, maandag 5 juni, dinsdag 11 juli, vrijdag 21 juli, dinsdag 15 augustus 2017

 

Dag

 

Voormiddag

Namiddag

Avond

Maandag

 

10-12 uur

12.30-18 uur
Gesloten

Dinsdag

 

Gesloten
Gesloten Gesloten

Woensdag

 

10-12 uur 12.30-18 uur Gesloten

Donderdag

 

Gesloten Gesloten Gesloten

Vrijdag

 

10-12 uur 12.30-18 uur Gesloten

Zaterdag

 

10-12 uur 12.30-18 uur Gesloten

Zondagen en feestdagen 

GeslotenGeslotenGesloten 

Openingsuren park Wiemesmeerstraat

Tijdens de winterperiode (1 oktober - 28 februari)

De container- en recyclageparken zijn gesloten op 25 en 26 december en 1 januari. De dagen voorafgaand, op 24 december en op 31/12 december sluiten ze om 14u uur.

 

Dag

Voormiddag

Namiddag

Avond

Maandag

Gesloten Gesloten Gesloten

Dinsdag

10-12 uur
12.30-16 uur Gesloten

Woensdag

10-12 uur 12.30-16 uur Gesloten

Donderdag

Gesloten
Gesloten
Gesloten

Vrijdag

10-12 uur 12.30-16 uur Gesloten

Zaterdag

10-12 uur 12.30-16 uur Gesloten

Zondagen en feestdagen

Gesloten Gesloten Gesloten

 

Tijdens de zomerperiode (1 maart - 30 september)

Gesloten op feestdagen: maandag 1 mei, maandag 17 april, donderdag 25 mei, maandag 5 juni, dinsdag 11 juli, vrijdag 21 juli, dinsdag 15 augustus 2017

 

Dag

Voormiddag

Namiddag

Avond

Maandag

Gesloten
Gesloten Gesloten

Dinsdag

10-12 uur 12.30-18 uur Gesloten

Woensdag

10-12 uur 12.30-18 uur Gesloten

Donderdag

Gesloten Gesloten Gesloten

Vrijdag

10-12 uur 12.30-18 uur Gesloten

Zaterdag

10-12 uur 12.30-18 uur Gesloten

Zondagen en feestdagen

Gesloten Gesloten Gesloten