Zoeken binnen dienstverlening van A tot Z

Straat- en wijkfeesten - informatie of aanvraag subsidie

Wat is dit?

Het stadsbestuur van Genk voorziet de mogelijkheid om een subsidie toe te kennen voor het organiseren van een straat- of wijkfeest.  Het is de bedoeling om sociale contacten tussen buren of wijkbewoners te bevorderen.

 

Straatfeest
Wijkfeest
 
 
Welke subsidie kan je krijgen
 Een straatfeest:

 

 is een feest dat wordt georganiseerd om de bewoners van een straat met minstens tien geregistreerde huisnummers, eventueel met een aanpalende straat, samen te brengen. Er zijn minimum twee initiatiefnemers uit verschillende gezinnen die in de betrokken straat wonen. Deze subsidie kan je per straat (of gedeelte van straat) maar twee keer per kalenderjaar krijgen. 

Je kan deze subsidie niet aanvragen voor privé-feesten, familiefeesten of voor activiteiten met winstoogmerk.

 

Een wijkfeest:

 is, zoals de naam aangeeft, een feest dat de bedoeling heeft sociale contacten tussen alle bewoners van een Genkse wijk te bevorderen. Het initiatief hiervoor moet uitgaan van een wijkcomité. Dit is een groep geëngageerde wijkbewoners die, al dan niet samen met een of meer wijkgebonden verenigingen, dit feest organiseren. Een subsidieaanvraag dient daarom minstens uit te gaan van 4 personen uit verschillende gezinnen.

Een aanvraag voor een wijkfeest dien je minstens een maand vooraf in te dienen. 

Als aanvrager verbind je je ertoe om alle wettelijke en administratieve voorschriften te respecten (bvb. politietoelatingen, taksen, Sabam ..).

Deze subsidie geldt niet voor privé-feesten, schoolfeesten, eetfestijnen, feesten met een politiek, religieus, filosofisch of commercieel karakter. 

 

NB. Wijkoverstijgende evenementen vallen niet onder dit reglement. Hiervoor verwijzen we naar de omschrijving onder die naam elders in dit overzicht.

 

Welke subsidie kan je krijgen

 

Elke subsidie is bedoeld om de basisorganisatiekosten te helpen dragen. Dat kan gaan over kosten voor aankondiging of uitnodiging, versieringen, huur materialen, aankoop van voedsel of drank (met een maximum van € 250,00) huur van een locatie of een tent enz.

Komen niet in aanmerkingen kosten voor geschenken of vervoer.

 

  • De subsidie voor een straatfeest bedraagt maximaal  €  200,00.

  • De subsidie voor een wijkfeest bedraagt maximaal € 450,00 voor één dag of maximaal € 550,00 als het feest gespreid is over meerdere opeenvolgende dagen en een programma aanbiedt dat minimaal drie dagdelen omvat.

 

Geen van de subsidies kan meer bedragen dan de effectieve kosten. Ze mogen ook niet gecumuleerd worden met andere stedelijke subsidies. Subsidies kunnen maar worden toegekend voor zover de daarvoor door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten dit toelaten.

Klik hier voor het reglement ter ondersteuning van straatfeesten.
 
 

Wat kost dit?

Aan een aanvraag zijn geen kosten verbonden.

Praktisch?

 Voor meer informatie kan je terecht bij de Dienst Wijkontwikkeling of een van de wijkbureaus hieronder vermeld.
 

 


Genk3600

Stadsplein 1

3600 Genk

Telefoon: 089 65 3600

info@genk.be


Stadhuis Genk

Dienst Wijkontwikkeling

Stadsplein 1

3600 GENK

Telefoon: 089 65 43 21

wijkontwikkeling@genk.be


Wijkbureaus/Wijkcentra:
Wijkcentrum Winterslag- Noordlaan 137 - 089 65 43 41
Wijkbureau Zwartberg - Zaveldriesstraat 26 - 089 84 51 94
Wijkbureau Waterschei - Binnenlaan 52-54 - 089 84 28 73
Wijkcentrum Kolderbos - Priesterhaagstraat 32 - 089 65 43 50
Wijkbureau Termien - Grotestraat 172 - 089 61 49 74
Wijkcentrum Sledderlo - Bijlkesstraat 18 - 089 61 57 94.


Normale openingsuren

Opgelet! Vanaf 3/04/2017 werken we op afspraak. 

 

  • Maandag: doorlopend van 9 tot 17 uur
  • Dinsdag: doorlopend van 9 tot 17 uur
  • Woensdag : doorlopend van 9 tot 17 uur
  • Donderdag: doorlopend van 11 tot 19 uur
  • Vrijdag: doorlopend van 9 tot 16 uur
  • Zaterdag: gesloten
  • Zondag: gesloten

Hier vind je een overzicht van de sluitingsdagen. 

Van 12 juli tot 15 augustus geldt de zomeruurregeling.