Samenwerking Justitie en Politie

 

Samenwerking politie:

De politie is een voorname partner binnen ons veiligheidshuis. Er is een voortdurende afstemming en samenwerking met de lokale politie.

 

Samenwerking justitie:

Vanaf 1 mei 2013 zetelt de parketsecretaris niet meer in het Veiligheidshuis. Ben je slachtoffer van een misdrijf?

Vraag dan rechtstreeks bij de politie  of bij het parket van Tongeren het statuut van benadeelde aan.

 

Samenwerking justitiehuis Tongeren:

Als stad Genk behoren we tot het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

In dit kader hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt met het justitiehuis Tongeren.

De justitieassistenten kunnen, voor diverse opdrachten, cliënten van de politiezone GAOZ uitnodigen voor een gesprek in het Veiligheidshuis.