Noord-Zuidsubsidies

Het stadsbestuur ondersteunt Noord-Zuidorganisaties en -groepen.