Poëzieproject

Een educatief traject voor het zesde jaar basisonderwijs.

Jaarlijks organiseren Dienst Sociaal Welzijn, Dienst Jeugd, de Bibliotheek en de vrijwilligers van het Genks Comité voor Ontwikkelingssamenwerking het educatief project 'Blik op de Wereld' voor de leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs.

Elk jaar wordt er een thema uit de Noord-Zuidsfeer gekozen: de waterproblematiek, eerlijke handel, kinderrechten, millenniumdoelstellingen, de cosmogolem...

 

De vrijwilligers en de dienst werken samen een workshop uit rond dit thema, Dienst Jeugd werkt rond inspraak en de Bibliotheek organiseert een workshop rond poëzie.Jaarlijks nemen een tiental basisscholen en een 15 à 20 klassen deel aan deze workshop.

 

Een groot deel van de leerlingen wordt daarna ook betrokken bij een avondvoorstelling op zaterdagavond voor ouders, leerkrachten en sympathisanten: een selectie van de gedichten wordt voorgedragen en er is steevast muziek, film en een (h)eerlijk hapje achteraf. Jaar na jaar is het een wervelende show.

 

Gedichtenproject 2017.