Noord-Zuidbeleid

Ons beleid rond ontwikkelingssamenwerking.

Genk is een stad met een actief glokaal beleid, dat wil zeggen lokaal + globaal. We hebben een eigen visie hierop, die wordt opgesteld aan de hand van Genkse bevragingen, maar ook door Vlaamse en internationale trends.

 

Een hart voor de wereld

 

Zo wordt het gesteld in de missie van de huidige strategische planning rond noord-zuid:

Genk is één van de meest multiculturele steden in Vlaanderen, en heeft een groot aantal sociaal kwetsbare burgers. Een oplossing voor deze uitdagingen ligt in de idee van ‘solidariteit en verbondenheid tussen alle mensen, ongeacht status en ras, en met de derde en vierde wereld’ (uit de algemene stedelijke missie).

 

Door de uitbouw van een stedelijk Noord-Zuidbeleid tracht men deze zienswijze gestalte te geven op een dynamische en innoverende manier. Daarom is het van groot belang dat alle gemeenschappen en lagen van de bevolking in Genk deel uitmaken van dit beleid.

 

Als lokaal bestuur hebben we de morele plicht en de ambitie om mee te werken aan een mondiaal partnerschap dat strijdt tegen de onrechtvaardige situatie tussen het Noorden en het Zuiden. Onze stedenband laat toe kritisch naar onszelf te kijken, niet alleen door de enorme culturele verschillen die deze uitwerking kunnen hebben maar ook door de vergaande gelijkenissen.

logo NZ in Genk

 

Met een dosis gezond verstand: iedereen Genkt?

 

Noord-Zuidbeleid is niet onze 'kerntaak'. We springen dan ook omzichtig om met onze middelen, en trachten ervaring uit te bouwen op dit vlak.

Tenslotte is het zaak om te kijken naar wat de Genkenaar hier over denkt. Tweemaal reeds schreven we de Genkenaren aan, op willekeurige wijze. Op die manier trachten we ons Noord-Zuidbeleid bij te sturen en te legitimeren. Hier vind je de resultaten van de Genkse Noord-Zuidbevragingen met toch zeer interessante informatie over Noord-Zuidfenomenen in het Genkse landschap.

 

Vlaamse en internationale steun...

 

We zijn ook niet de enige Vlaamse stad die zoiets onderneemt. De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten probeert al die ervaring in een visie te gieten, bijvoorbeeld tijdens in VVSG internationale conferentie over lokaal Noord-Zuidbeleid 2011.

 

En tenslotte geeft de Vlaamse overheid ongeveer 50.000 EUR per jaar aan het Genkse bestuur om dit beleid op de rails te helpen zetten. Onze totale begroting (inclusief personeelskosten) zit eerder rond de 200.000 EUR, maar de Vlaamse steun is zeer welkom, zeker voor het organiseren van bijvoorbeeld de stedenband.

 

Hier vind je meer informatie over VAIS, het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking.

 

VAIS