Advies Noord-Zuidraad Genk op meerjarenplan

 

Tijdens de vergadering van woensdag 20 november 2013 werden de doelstellingen rond gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking toegelicht. De Noord-Zuidraad Genk verleent een positief advies met betrekking tot de geformuleerde doelstellingen in de meerjarenplanning. De doelstellingen geven een goede samenvatting weer van de acties waar de Noord-Zuidraad Genk bij betrokken is, alsook de nieuwe initiatieven, die ontwikkeld worden en waar we als groep zeker achter staan.

 

Hierbij willen we toch de aandacht vragen voor twee elementen:

 

  • De adviesraad staat achter het toekennen van fair trade labels, maar we vragen dan ook een blijvende aandacht/controle naar deze organisaties en bedrijven toe, zodanig dat ze het fair trade label waardig blijven.

  • Bij de doelstelling rond het onderzoek naar de mogelijkheden om een pilootproject met microkredieten op te zetten om projecten in het Zuiden te steunen, werd gevraagd dit met de nodige voorzichtigheid te doen, het juridisch kader goed na te gaan en in elke fase terug te koppelen met de adviesraad. 

 

Namens de Noord-Zuidraad Genk

Chris Van Gerven

Ondervoorzitter