Genkenaren actief in het Zuiden.

Genkenaren en Genkse organisaties die actief zijn op het terrein.

Dit zijn de organisaties die we hier voorstellen:

 

Wil je jouw organisatie hier ook voorstellen, neem dan contact op met sociaal.welzijn@genk.be en stuur een korte voorstelling met fotootje door.

 

 

Vroedvrouwen voor Ecuador

ecuador

Drie Vlaamse en één Spaanse vroedvrouw, allen afgestudeerd aan de KHLeuven, hebben een project 'maternidad segura' in Guayaquil, Ecuador. We doen aan gezondheidsbevordering van zwangere en pasbevallen moeders en hun kind door pre- en postnatale consultaties en door opleiding van lokaal gezondheidspersoneel. We vechten voor vermindering van moeder en kindersterfte. Geen vrouw hoort te sterven als ze leven geeft en geen kind hoort te sterven voor het leeft! Onze werking bestaat sinds december 2008. We werken in samenwerking met lokaal personeel en in België met vrijwilligers. 

Contact: maternidad.segura@hotmail.com ; www.vvevzw.tk

 

Bomokobomoko

In 2005 werd de vereniging “Bomoko” opgericht door 6 vrouwen uit Genk. Bomoko is een Congolees woord en betekent “samen”. De groeiende onverdraagzaamheid in België en de mensonwaardige levensomstandigheden in Congo houden onze vereniging bezig. Hier in België trachten we, tijdens solidariteitsacties op scholen, jongeren mee te geven dat leeftijdsgenoten elders in de wereld vaak minder geluk hebben. In Kinshasa probeert Bomoko kansarme jongeren meer houvast te bieden in hun leven door het geven van basishygiëne, medische bijstand, alfabetisering en beroepsopleidingen. Het zijn misschien maar druppels op een hete plaat, maar al die druppels hebben een naam en een identiteit, en ze verdienen een eerlijke kans!

 

Contact: ingeborg.gorissen@telenet.behttp://www.bomoko.be/

 

 

Disha disha

Disha is een Indisch woord, wat betekent ‘betere toekomst’. Wij willen vooral kinderen kansen geven op een betere toekomst en steunen hiervoor projecten van Zuster Maria Goretti in Honovar, India. Wij organiseren hiervoor verkoopdagen met antiek en rommel, trappistavonden, wandelingen, een winterfestijn en eetmomenten.

 

Contact: frans.bollen@skynet.be ; http://www.disha.be/

 

 

Intal Genk

 

intalIntal steunt verschillende partnerorganisaties in het Zuiden die de bevolking helpen om op te komen voor hun recht op gezondheid. In de Filippijnen is er een project in de sloppenwijken van Manilla dat vrouwen organiseert in gezondheidscomités. Deze organisatie ‘Gabriela’ geeft medische en sociale opleidingen en juridische steun aan slachtoffers van huiselijk geweld. Dankzij hun inplanting in de wijken slagen zij erin om de bevolking ook te organiseren rond cruciale thema’s als landhervorming of mensenrechten. Wij willen hier in Genk zoveel mogelijk mensen sensibiliseren, organiseren en mobiliseren.

 

Contact: katjafrederix@yahoo.comhttp://www.intal.be/ 

 

 

Made in Palestine

palestineGowa (Grotto Olive Wood Arts), is een vereniging van een 110-tal families in 30 werkplaatsen die kunstvoorwerpen uit olijfhout maken. Deze Palestijnse families wonen rond Betlehem en leven van toerisme. Door de bezetting en kolonisering komen er weinig toeristen en valt de verkoop van deze beeldkunstwerken tegen. De groep van het Veer verkoopt hun producten in Genk, waardoor hun inkomsten een beetje verhogen.

 

Contact: lemmens.cools@telenet.be

 

 

Nataka Kusemanataka

Genkenaar Kamiel Vanderheyden woonde en werkte in de jaren ’70 met zijn gezin in Oost-Congo. Tijdens één van zijn bezoeken daarna, ontstond het project Nataka Kusema (Swahili voor “Ik wil spreken!”). 

Concreet werkt men aan de uitbouw van een school voor doven en spraakgestoorden binnen het reeds bestaande instituut Bethanië in Zuid-Kivu. Samen met het Nederlandse Lilianefonds, de ngo Volens en SHC (Sensorial Handicap International) worden opleidingen van gespecialiseerde leraars, en ook paramedische apparatuur en gebouwen bekostigd.

Contact: kvdh@tele2allin.be

 

 

Vrouwencentrum Afghanistanmothers

In 2003 werd door Moeders voor Vrede (Mothers for Peace) in het Afghaanse bergdorp Istalif, 48 km te noorden van Kaboel, een Vrouwencentrum opgericht. De organisatie Moeders voor Vrede hanteert er educatie en economie als de twee belangrijkste pijlers om mensen, vooral vrouwen, die na 23 jaar oorlog en strijd geen toekomst meer hadden, terug zelfrespect en onafhankelijkheid te geven. Ook de medische verzorging die moeder en kind er kunnen krijgen, is meer dan nodig. De foto toont 2 jonge vrouwen die in het centrum imkercursus volgen.

 

Contact: apurnal@yahoo.co.uk ; http://www.mothersforpeace.be/

Samecijnsamecijn

Ine Truyen en Koen Smets werkten als vrijwilliger in Gitega (Burundi) en ondersteunen er kleinschalige initiatieven, zoals MSAG (Mutualité de Santé de l'Archidiocèse de Gitega), en een project met straatkinderen van IPRED (Initiative Pastorale de la Réinsertion des Enfants en Difficultés). Ine werkte als arts van de mutualiteit MSAG (consultaties in een rotatiesysteem in gezondheidscentra en ondersteuning van verplegend personeel).

 

Contact: burundi@samecijn.be ; www.samecijn.be

 

Añañau

Asociación civil sin fines de lucro Añañau is een onderwijsproject dat in december 2014 werd opgericht in een coöperatie tussen de Peruaanse Sadith Paez Montesinos en de Genkse Ellen Bosch. Ze werkt met kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar oud die in situaties van extreme armoede en onstabiele familiesituaties leven in het district San Jeronimo, een buitenwijk van Cusco.

Via huiswerkbegeleiding en spelend leren stimuleren we met Añañau de ontwikkeling van de kinderen en trachten we nieuwe kansen te creëren. We stimuleren kinderen in het ontplooien van hun talenten en bieden hulp waar ze het moeilijk hebben. Door de kinderen te laten geloven in hun eigen mogelijkheden en vaardigden willen we hen op weg helpen naar een betere toekomst en een zelfstandig leven.

11043245 905277266160765 7723308807539956467 n

 

Hiervoor biedt Añañau hulp op 3 gebieden: ONDERWIJS, GEZONDHEID en ALGEMENE & SOCIO-CULTURELE ONTWIKKELING!

Añañau betekent ‘Qué bonito!´ in het Spaans. Met deze naam werd onze vzw in België opgericht.

 

contact: info@ananau.org; www.ananau.org