Noord-Zuidraad Genk

Het Genks Comité voor Ontwikkelingssamenwerking, tevens de stedelijke adviesraad.

Reeds sinds jaren is er een actieve noord-zuidbeweging in Genk. De Noord-Zuidraad Genk (het voormalige Genks Comité voor Ontwikkelingssamenwerking) is daarvan sinds 1988 het beste bewijs.

 

Al die tijd functioneerde de Noord-Zuidraad Genk als adviesraad voor het stadsbestuur, maar het comité is ambitieus. Het wil veel meer zijn dan een adviesraad.

Het bestaat uit een dagelijks bestuur van een tiental leden, en een Algemene Vergadering van een 40-tal leden die tweemaal per jaar samenkomt. 

 

De Noord-Zuidraad Genk wordt ook betrokken bij het maken van belangrijke beleidsbeslissingen,

zo ook voor het uittekenen van de nieuwe doelstellingen rond Noord-Zuid voor het meerjarenplan 2014-2019. Bekijk het advies van de Noord-Zuidraad Genk. 

 

Deze leden zijn allen mensen...

... met een hart voor Noord én Zuid;

... die beseffen dat wat elders gebeurt niet 'ver van ons bed' is;

... die willen werken aan een vreedzame, solidaire en rechtvaardige wereld met het Handvest van 11.11.11 als leidraad;

... die zich vrijwillig inzetten als individu of in een organisatie.

 

Leden GCOS

 

Concreet vervult het de volgende functies:

  • Als koepelorganisatie de Genkse Noord-Zuidorganisaties samenbrengen en ze een platform aanbieden alsook vorming en begeleiding opzetten ;
  • Als klankbord en waakhond van het stadsbestuur rond subsidies en de stedenband met Francistown en het Noord-Zuidbeleid in het algemeen;
  • Als partner en vaak initiatiefnemer in sensibiliserende activiteiten zoals fair trade en educatieve projecten;
  • Als coördinator van de jaarlijkse 11.11.11-campagne.

 

Campagne GCOS

 

Voor meer informatie over de werking van de Noord-Zuidraad Genk en haar leden kun je steeds terecht  op de portaalsite, http://www.verenigingeningenk.be/.