Verenigingen met een werking in Genk.

Een beperkte opsomming van Noord-Zuidorganisaties in Genk.

De organisaties die we hier voorstellen:

 

Wil je jouw organisatie hier ook voorstellen, neem dan contact op met sociaal.welzijn@genk.be en stuur een korte voorstelling met fotootje door.

Er zijn ook heel wat organisaties die zowel een werking in Genk hebben, en een werking in het Zuiden.

 

 

Vredeseilanden Genk

vredeseilanden 

 

3 miljard mensen op onze planeet leven in armoede. Velen daarvan zijn kleine boeren in de derde- wereldlanden. Ze krijgen geen eerlijke prijs voor hun producten. Vredeseilanden wil vooral die boeren en hun organisaties ondersteunen in hun strijd voor een beter inkomen. Het Vredeseilandencomité Genk voert daarom campagne aan de grootwarenhuizen tijdens een weekend in januari.
 

 

Contact: jan.vanduffel@telenet.be

 

 

OSHO

OSHO 

OSHO staat voor Ontwikkelingssamenwerking Hoevenzavel. Het is een groepje van zes mensen met een Hart voor het Zuiden. Wij trekken in onze wijk Hoevenzavel de stratenactie van 11.11.11 in november en organiseren een activiteit in kader van Broederlijk Delen in de maand maart, bijv. een derdewereldbrunch, een poëzie-avond, ...

 

Contact: chris.van.gerven@telenet.be
 

 

 

Oxfam wereldwinkel Genk

wereldwinkel 

De wereldwinkel is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven. De winkel in Genk is een schakel in het netwerk van 210 wereldwinkels gerealiseerd door 7500 vrijwilligers in Vlaanderen. Via campagnes, acties en educatief materiaal willen we het grote publiek sensibiliseren en bemiddelen we bij overheden en bedrijven. In onze wereldwinkel vind je voedingsproducten, kunstnijverheid en cosmetica, wereldmuziek en infomateriaal allerhande. Zie Oxfam wereldwinkel Genk

 

Nieuwstraat 28 te 3600 Genk – Tel. 089305814 – genk@oww.be – www.oww.be/genk
 
Alle dagen open van 9.30 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 18.00 u. Zondag gesloten.

 

 

Amici del 3° Mondo

amici 

 

Wij ondersteunen Zuster Cesira in Paripiranga (Brazilië). Zij vangt de kinderen uit een uiterst arme buurt op en zorgt voor onderwijs en pedagogische ontspanning. In de loop der jaren heeft ze de school eerst voorzien van de elementaire benodigdheden: een dak, sanitair, een vloer en schoolbanken. Ze wilt zo een werking uitbouwen waardoor de kinderen gespaard blijven van armoede en geweld.

 

Contact: noemaria@skynet.be

 

 

Missiekring H. Hart Winterslag

 

Deze werking ondersteunt vier projecten van ontwikkelingshelpers, die gerelateerd zijn aan de H.Hart-parochie : zijnde pater Berden Albert (Chili), pater Van Liedekerke Raf (Congo), zuster Sels Agnes (Congo) en Wim Cappuyns (Malawi).
 

 

Contact: gerard.anthonissen@skynet.be 

 

 

Missiekring Termien

 

termien Missie Termien doet mee aan de Kerstmarkt georganiseerd door Het Boekweitstraatcomité.  Deze gaat door op zaterdag 19 december 2015 in de Boekweitstraat te Genk en dit van 16u tot 22u.  Met de opbrengst van onze verkoopstand (prachtige juwelen gemaakt door 1 van onze projecten, warme mutsen en sjaals, mooie cadeautjes voor onder de Kerstboom) steunen wij onze 4 projecten.  Onze projecten zijn : een schooltje in Cambodja onder leiding van Lieke Coenegrachts, een sloppenwijk in de buurt van Plettenberg in Zuid-Afrika onder leiding van Adje Bos, een ziekenhuis en moederhuis in Jenda te Burundi onder leiding van Zr. Adèle van de Zusters Annunciaten te Heverlee, het dorp El Carmen in Peru onder leiding van Kestepabro.  Kom gerust eens een kijkje nemen !!!

 

 

Contact: gloriosa.veerle@gmail.com
 

 

 

Missiekring Bret-Gelieren

Deze werking werd opgericht in 1981 om de ontwikkelingsprojecten van missionarissen uit de parochie financiële steun te voorzien. Die projecten bevinden zich vooral in DR Congo, Haïti, de Filippijnen en Kenya.
 
Elk jaar op het einde van november (reeds meer dan 28 jaren!) wordt een weekend met diverse activiteiten georganiseerd. Er werken meer dan 50 vrijwilligers aan mee, en men kan steeds rekenen op een grote belangstelling.

 

Contact: harry.wetsels@telenet.be

 

 

broederlijk 

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen is de vastenactie van de katholieke kerk in Vlaanderen. Gedurende veertig dagen wordt de aandacht gevestigd op de leefsituatie van arme volken in het Zuiden. Enerzijds willen we het inzicht in de kracht van het Zuiden vergroten, maar we verzamelen ook fondsen om hun initiatief kracht bij te zetten. Traditionele manieren van geld inzamelen aan huis of in de kerk worden de laatste drie jaar aangevuld met een nieuwe vorm: de Koffiestop aan een grootwarenhuis of een andere openbare plaats. Daar wordt in Genk zeer actief aan deelgenomen door vele vrijwilligers.

 

Contact: juvalo36@gmail.com

 

 

Het Veer

veer 

Deze groep van maatschappelijk geëngageerde personen in organisaties en groepen allerhande ontmoeten elkaar maandelijks in leerhuis- en liturgieprojecten. Dat betekent dat zij binnen de kerkgemeenschap op zoek zijn naar vernieuwing in geloofstaal en liturgie. Ook wordt er rond boeken gewerkt die hen breder maatschappelijk inzicht bieden. De groep is sterk verbonden met het Zuiden en ondersteunt projecten ter verbetering van de levenssituatie aldaar. In de tweemaandelijkse uitgave “Het Veernieuws” worden alle activiteiten bekend gemaakt. De groep staat open voor iedereen.

 

Contact: jaak-k@skynet.be