Sociaal Huis

Sinds enkele jaren moet elke gemeente of stad een Sociaal Huis hebben. In het Sociaal Huis kan je terecht met al je vragen van sociale aard. In Genk vind je het Sociaal Huis op drie locaties: een in het stadhuis en twee bij het OCMW. Elke locatie is gespecialiseerd in een ander vakgebied. Het hangt dus af van je vraag op welke locatie je je vraag het best kan stellen.