Sociaal Huis stad Genk

In het Sociaal Huis kan je terecht met vragen in verband met je pensioen, handicap, sociale rechten en tal van stedelijke en andere premies. 

 

Pensioen

Vragen over je pensioen als werknemer of als zelfstandige? Dan kan je die in het Sociaal Huis van de stad Genk stellen. Ook met papieren van de Federale Pensioendienst (FPD) voor werknemers of de Pensioenkas voor zelfstandigen (RSVZ) kan je terecht in het Sociaal Huis.

 

Specifieke vragen over je persoonlijk dossier kan je tijdens de zitdag van de FPD of de zitdag van de RSVZ stellen.

 

Handicap

Het Sociaal Huis is een laagdrempelig opstapje voor personen met een handicap. Als persoon met een handicap kan je er met al je vragen terecht, van sociale dienstverlening tot een aanvraag bij de FOD Sociale Zekerheid voor een IT/IVT (integratietegemoetkoming/ inkomensvervangende tegemoetkoming). Ook de tegemoetkoming hulp aan bejaarden via de Vlaamse Zorgkas kan je er aanvragen.

 

Sociale rechten

 In het Sociaal Huis van de stad Genk krijg je een beter beeld van je sociale rechten. Je kan ook zelf aan de slag op de website http://www.rechtenverkenner.be/.

 

Daarnaast vind je in het Sociaal Huis ook verschillende handige gidsen en informatiebrochures, onder andere over handicap en pensioen.

 

Stedelijke en andere premies

 Met vragen over stedelijke en andere premies moet je in het Sociaal Huis zijn. Zo is er onder andere de verwarmingstoelage, de gratis huisvuilzakken, de tussenkomst nutsvoorzieningen en de mantelzorg.

 

Je krijgt hier een overzicht van alle dienstverlening van het sociaal huis.