Werkgroep medioren test ouderdomssimulatiepak

Op 21 juni vergaderde de werkgroep medioren in dienstencentrum De Halm. Daar kregen de aanwezigen een uitgebreide toelichting over de werking van de dienstencentra en werd het ouderdomssimulatiepak voorgesteld. Iedereen kreeg de gelegenheid om aan den lijve te ondervinden hoe het is om metĀ onder meerĀ de ziekte van Alzheimer en oogziekten zoals glaucoom door het leven te moeten gaan. Een aangrijpende ervaring!