Nieuwe toegangsweg en parking Kattevennen klaar

Gepubliceerd op woensdag 22 december 2021 13.41 u.
Persbericht van 22 december 2021

De nieuwe ontsluitingsweg en parking voor Kattevennen is vanaf morgen/donderdag open voor het verkeer. Met de nieuwe entree werd gekozen voor een duidelijke splitsing tussen zacht verkeer (fietsers en wandelaars) en auto- en busverkeer. Het nieuwe parkeerterrein voorziet in 150 parkeerplaatsen en plaats voor 12 mobilhomes, een verdubbeling van de parkeercapaciteit versus vroeger.

Veiligere verkeerssituatie

Karel Kriekemans, schepen voor Toerisme en Externe Werken: “Kattevennen kende de laatste jaren een enorme groei en ook de komende jaren wordt er door heel wat partners fors geïnvesteerd op het terrein. Vanuit de stad & VZW Kattevennen is het de bedoeling om de komende jaren het outdoor-aanbod op de site te versterken alsook het programma van de Cosmodrome. De nieuwe toegangsweg en parking zorgen voor een betere ontsluiting van het domein, waarbij de verschillende gebruikers meer gescheiden worden en dit een veiligere verkeerssituatie garandeert.”

Exclusieve zachte verbinding

“De nieuwe entree voor auto’s en ander gemotoriseerd vervoer verloopt vanaf nu via de Bronbosstraat (voorheen Schabartstraat), en dit vanaf de Oosterring tot aan de nieuwe parking. Naast deze nieuwe rijweg ligt er een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. De oude toegang, via de straat Kattevennen, langs Genk VV, is nu een exclusieve zachte verbinding voor fietsers en wandelaars. Genk VV blijft wel nog bereikbaar via Kattevennen", aldus nog Karel Kriekemans.

Praktisch

Het deel van de parking voor de paardentrailers is nog even afgesloten om beschadiging aan het grindgazon te vermijden. De kampeerautoplaatsen worden afgewerkt in januari/februari. De oude toegangsweg blijft nog open tot en met zondag 16 januari. Vanaf 17 januari loopt al het gemotoriseerd verkeer via de nieuwe weg.