Premie voor nutsvoorzieningen

Het stadsbestuur van Genk geeft een premie nutsvoorzieningen van 100 euro aan Genkenaren die aan de voorwaarden voldoen.

Opgelet: je kan de premie nog aanvragen tot en met 13 december in het Sociaal Huis van de stad.

Voor wie?

Genkenaren die aan de voorwaarden voldoen, kunnen de premie aanvragen in het Sociaal Huis van de stad.

Voorwaarden

Categorie 1:

  • ofwel minstens twee kinderen ten laste hebben op 1 januari van het jaar waarin je de aanvraag doet;
  • ofwel een brug-, rust- of overlevingspensioen hebben op 1 januari van het jaar waarin je de aanvraag doet;
  • ofwel een bewijs van invaliditeit van minstens 66% (of 4 punten in pijler 1 bijkomende kinderbijslag) hebben op 1 januari van het jaar waarin je de aanvraag doet.

Bovendien mag het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen niet hoger zijn dan 19.335,92 euro. Per bijkomende inwonende persoon mag daar 3.579,60 euro worden bijgeteld.

Er wordt rekening gehouden met het inkomen van álle personen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd op 1 januari van het jaar waarin de aanvraag gebeurt. 

Categorie 2:

  • minstens drie kinderen ten laste hebben op 1 januari van het jaar waarin je de aanvraag doet.

Bovendien mag het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen niet hoger zijn dan 34.791,40 euro. Dat bedrag kan niet worden verhoogd aan de hand van bijkomende personen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd. Er wordt rekening gehouden met het inkomen van álle personen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd op 1 januari van het jaar waarin de aanvraag gebeurt. 

Procedure

Opgelet: je kan de premie nog aanvragen tot en met 13 december in het Sociaal Huis van de stad.

Je kan je aanvraag ook online indienen, gebruik de knop 'vraag online aan'.

Wat meebrengen

  • Het aanslagbiljet van de belastingen (van iedereen ouder dan 18 jaar die op 1 januari bij je gedomicilieerd is).
  • Het schoolbewijs van de kinderen ouder dan 18 jaar (indien van toepassing).
  • Het bewijs van brugpensioen van de RVA of de vakbond (indien van toepassing).
  • Het bewijs van invaliditeit (indien van toepassing).