Economisch profiel van de stad

Genk is gekend om haar strategisch en innovatief economisch ontwikkelingsbeleid. De waardering voor het economisch beleid  van Genk bij ondernemers is hoog, zo blijkt uit de periodieke bevragingen van Voka bij de Genkse ondernemers. Ook  bij de werkgeversorganisatie scoort het ondernemingsbeleid van de stad goed, getuige hiervan zijn de diverse awards die Genk in de wacht wist te slepen.

Genk is een stad die haar economisch beleid in partnerschap met andere gespecialiseerde partijen wil ontwikkelen.  Dit komt tot uiting in de samenwerking die de stad is aangegaan met LRM, met de Universitaire associaties KULeuven / KHLim en UHasselt / XIOS / PHL  en ook in de diverse privaat-publieke partnerschappen die de stad aangaat wanneer het gaat om de ontwikkeling van economische infrastructuur.

 

Luchtfoto industrieterreinBedrijvigheid

Na de mijnnijverheid is stad Genk uitgegroeid tot de derde industriestad in Vlaanderen, Genk heeft op Vlaams niveau de taakstelling van economische en logistieke poort. Genk beschikt over een groot aantal bedrijventerreinen, de totale oppervlakte aan bedrijventerreinen van Genk bedraagt circa 1.450 ha.  Het aanbod aan bedrijventerreinen in Genk is zeer gediversifieerd: Genk Zuid is een watergebonden bedrijventerrein dat over een binnenhaven beschikt en diverse grote spelers zoals Ford, Aperam, Nitto, Ewals, … huisvest. Genk Noord profileert zich als een logistieke zone met belangrijke spelers zoals Essers, Ikea,… Zwartberg is een kwaliteitsvolle bedrijvenzone die zowel ruimte biedt aan grote bedrijven als aan KMO’s.

 

Creatieve economie en kenniseconomie

Stad Genk zet sterk in op de doorgroei van een industriële maakeconomie naar een innovatieve maak- en kenniseconomie. Creatieve economie wordt ontwikkeld op C-mine, kenniseconomie op het Thor Park  dat in ontwikkeling is als hoogwaardig bedrijvenpark met wetenschapspark.  Op deze sites ontwikkelt de stad niet alleen infrastructuur maar wordt er ook werk gemaakt van de ontwikkeling van een gespecialiseerd eco-systeem dat ondernemerschap in de bedoelde sectoren ondersteunt.

 

 

Creatieve economieZorgeconomie

De zorgeconomie is in Genk stevig uitgebouwd en is goed voor ruim 5000 arbeidsplaatsen. Belangrijke spelers hierin zijn de welzijnscampus met diverse diensten en het Ziekenhuis Oost-Limburg dat op de Sint Jans- campus een brede waaier aan gespecialiseerde diensten  uitbouwt. Vanaf 2014 combineert men dit met de aanwezigheid van een hogeschool- zorgdepartement waarbij skill-labs worden uitgebouwd als verbinding tussen onderwijs en praktijk. Op de campus André Dumont wordt een expertisecentrum in psychogerontologie ontwikkeld, en dit in combinatie met hedendaagse verblijfsmogelijkheden voor de zorgbehoevende.

 

Diensten

De diensteneconomie kwam in Genk later op gang. Gekoppeld aan de ontwikkeling van de bedrijvigheid, de gezondheidszorg en de groei van het handelsapparaat kent ook deze sector in Genk een sterk stijgende trend. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan kantoorlocaties ontwikkelt de stad aansluitend bij het stadscentrum de dienstenzone Xentro, een kwaliteitsvolle en goed bereikbare locatie waar diverse nieuwe kantoorprojecten in stelling staan.

Markt in Genk

Handel en horeca

Genk beschikt over een uitgebreid handels- en horeca-apparaat.  Het grootste aanbod bevindt zich in het stadscentrum dat de laatste jaren via een pps-ontwikkeling op diverse locaties  niet alleen een sterke uitbreiding van het aanbod aan winkels en horecazaken kende. Door de vernieuwing van straten en pleinen en de bouw van ondergrondse parkings aan de rand van de koopzone kreeg het stadscentrum op gebied van sfeer en gezelligheid ook een stevige upgrading.

Naast het centrum zijn er nog de bovenlokale handelsstraten in de voormalige mijnomgevingen zoals de Vennestraat, de Stalenstraat en de Hoevenzavellaan. Na enige jaren van stilstand zitten deze straten dank zij een actief beleid van de stad terug in de lift.  De ontwikkeling van C-mine en het Thor Park zijn aanjagers voor nieuw ondernemerschap in deze straten.

Genk beschikt over twee baanwinkellocaties, met name de Hasseltweg die eveneens volledig vernieuwd werd en Bosdel

 

Toerisme

Genk beschikt over kwaliteitsvolle hotels, in diverse prijscategorieën gaande van het designhotel Carbon of het golfhotel Stiemerheide tot sfeervolle B&B’s en een jeugdherberg. In totaal telt dit aanbod 517 kamers, goed voor 1.122 bedden.

Het aanbod aan café en restaurantjes is uitgebreid in Genk. In Genk kan je dineren zowel in gastronomische restaurantjes maar ook in authentieke gezellige multiculturele volksrestaurantjes.

Het toeristisch aanbod van de stad werd de laatste jaren sterk uitgebreid met de ontwikkeling van Kattevennen tot toegangspoort Nationaal Park Hogen Kempen en C-mine, een site die met zijn monumentaal industrieel erfgoed en C-mine expeditie  op zich al een bezoekje waard is. En uiteraard is er Bokrijk.