Handels- en ondernemersverenigingen

De ondernemers en handelaars in Genk zijn verenigd in diverse organisaties, afhankelijk van de aard van de bedrijvigheid of het gebied waarvoor ze werken. Deze verenigingen zijn organisaties waarin de ondernemers elkaar ontmoeten, waarin ze gemeenschappelijke problemen bespreken en activiteiten ontwikkelen. Ze vormen ook belangrijke overlegfora voor de samenwerking tussen ondernemers en de stad.

 

Vereniging Industriëlen Genk – VIG

 Industriegebied langs kanaalDe VIG is een vereniging van de Genkse bedrijven, met vertegenwoordiging van de verschillende bedrijventerreinen in het bestuur. De stad heeft ook een vertegenwoordiger in het bestuur.

Contactgegevens:

Voorzitter: de heer Geert Vermote

Secretaris: mevrouw Tine Thijsen - vig@vkwlimburg.be

Vereniging Industriëlen Genk (VIG)

p/a VKW Limburg, Kunstlaan 16, 3500 Hasselt

T 011 24 94 11

F 011 24 24 72

http://www.vig-genk.be/

 

Centrummanagement

StadspleinHet centrummanagement is samengesteld uit vertegenwoordigers van de handelsclusters in het stadscentrum en van de stad. Het centrummanagement is het overlegorgaan tussen handelaars en horeca-uitbaters uit het stadscentrum en het stadsbestuur.

Contactgegevens:

Voorzitter: de heer Rudi Rogiers

Centrummanagement Genk vzw

pa/ Dienst Economie - Stad Genk

Stadsplein 1, 3600 Genk

GSM 0471 20 31 16

http://www.centrumgenk.be/

handelaars@centrumgenk.be


Horeca Groot Genk

Stadsplein: bewoners op gekleurde poefHoreca Groot Genk is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Genkse horeca.

Contactgegevens:

Voorzitter: mevrouw Lidia Paletta

Secretaris: de heer Pierre Thijs - horeca@genk.be

Horeca Groot Genk vzw

pa/ Dienst Economie - Stad Genk

Stadsplein 1, 3600 Genk

T 089 65 44 13

F 089 65 34 81

http://www.fedhorecavlaanderen.be/

 

Verenigde Handelaars Vennestraat (VHV)

Luchtfoto stadswijkDe VHV is samengesteld uit vertegenwoordigers van de handelaars uit de Vennestraat.

Contactgegevens:

Voorzitter: mevrouw Gilberte Claes

Secretaris: de heer Bart Vandevenne - bartvdvwinkel@hotmail.com

Verenigde Handelaars Vennestraat

Vennestraat 273, 3600 Genk

T 089 35 25 23

http://www.vennestraat.be/

 

Verenigde Handelaars Stalenstraat (VHS)

Foto mensen op bank en man met kinderwagenDe VHS is samengesteld uit vertegenwoordigers van de handelaars uit de Stalenstraat.

Contactgegevens:

Voorzitter: mevrouw Maria Renzi

Secretaris: de heer Jos de Bruijn - genk-waterschei@bnpparibasfortis.com

Verenigde Handelaars Stalenstraat

Stalenstraat 60, 3600 Genk

T 089 38 20 28

 

Verenigde Handelaars Hoevenzavellaan (VHH)

Straat met afdraaiende autoDe VHH is samengesteld uit vertegenwoordigers van de handelaars uit de Hoevenzavellaan.

Contactgegevens:

Voorzitter: mevrouw Efgenia Karampatakis

Secretaris: de heer Theo Loos - loos.express@pandora.be

Verenigde Handelaars Hoevenzavellaan

Hoevenzavellaan 36, 3600 Genk

T 089 38 23 69

 

Buiten de bovenvernoemde handels- en ondernemingsverenigingen zijn ook Unizo, Voka en VKW in onze stad actief ten dienste van de handelaars en de ondernemers.

 

 

UNIZO GENK vzw

UNIZO Genk vzw wordt geleid door zelfstandige ondernemers, die aan het hoofd staan van hun eigen zaak. Dit zowat gelijk verdeeld in distributie en horeca, de dienstensector en de KMO’s, binnen en buiten de industriegebieden.

De bestuursleden zijn allen vrijwilligers, die zich, vanuit hun sociaal engagement, inzetten om de belangen van de zelfstandige ondernemers in de stad Genk ten volle te behartigen, dit in de meest ruime zin, en met respect voor de hele lokale gemeenschap.

Contactgegevens:

Voorzitter: de heer Jochem Martens

Secretaris: de heer Luk Jordens

Grotestraat 124, 3600 Genk

T 089 51 83 51

info@unizogenk.be

http://www.unizogenk.be/

 

VKW Limburg

Over VKW Limbturg: 

VKW Limburg is de  werkgeversorganisatie met de grootste weerklank in het Limburgse bedrijfsleven, richt zich tot eindbeslissers - ondernemers en managers van middelgrote en grote ondernemingen - en telt meer dan 900 aangesloten bedrijven.

VKW Limburg versterkt ondernemen:

VKW Limburg biedt als ontmoetingsplaats beslissingsnemers een uniek platform voor netwerking en ervaringsuitwisseling en organiseert jaarlijks een 220-tal activiteiten voor meer dan 12.000 aanwezigen.

VKW Limburg komt als belangenverdediger op voor de noden van het Limburgse bedrijfsleven en ijvert voor de verbetering van het ondernemingsklimaat met een focus op Limburgse dosssiers zonder andere hot items uit het oog te verliezen. Bovendien verdedigt VKW Limburg direct de belangen van zijn leden bij problemen of moeilijke dossiers.

In zijn werking houdt VKW Limburg  steeds het degelijk ondernemerschap voor ogen.

Contactgegevens:

VKW Limburg

Secretaris: mevrouw Tine Thijsen

Kunstlaan 16, 3500 Hasselt

T 011 24 94 11

F 011 24 24 72

info@vkwlimburg.be

http://www.vkwlimburg.be/

 

VOKA - Kamer van Koophandel Limburg

Voka - KvK Limburg is een uniek netwerk van 2.850 Limburgse leden-ondernemingen, goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en de toegevoegde waarde in onze provincie.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg is er "voor ondernemers", stimuleert ondernemerschap, verdedigt de belangen van ondernemers door belangenbehartiging, brengt ondernemers samen, legt contacten en ondersteunt met onder meer eerstelijnsadvies, opleidingen, advies bij internationaal ondernemen, seminaries en advies voor starters.

Contactgegevens:

'Huis van de Limburgse Ondernemer'

Gouverneur Roppesingel 51, 3500 Hasselt

T 011 56 02 00

F 011 56 02 09

info@kvklimburg@voka.be

http://www.voka.be/limburg