Waarom ondernemen in Genk

De ruimte, de kracht voor ondernemerschap

Genk is een stad die de ruimte en de kracht heeft om ondernemerschap in de beste omstandigheden te laten gedijen.

Thor ParkGenk is een stad die over interessante vestigingslocaties beschikt voor nieuw ondernemerschap, zowel voor handelszaken als voor bedrijven en diensten. Handelszaken en horeca-uitbaters vinden kwaliteitsvolle mogelijkheden in het stadscentrum, op de baanwinkellocaties of in de bovenlokale wijkhandelsstraten zoals de Vennestraat, de Stalenstraat en de Hoevenzavellaan die omwille van nieuwe ontwikkelingen zoals C-mine en het Thorpark volop terug in de lift zitten. Bedrijven kunnen afhankelijk van hun bedrijfsactiviteit terecht op één de vier sterk geprofileerde bedrijfslocaties waarover de stad beschikt. Dienstverlenende bedrijven kunnen dan weer terecht op de dienstenzone Xentro in het stadscentrum of op het Thor Park, een hoogwaardig bedrijvenpark met wetenschapspark.

Genk profileert zich als een ondernemende stad die meedenkt met de ondernemers. Een stad ook die zichzelf opstelt als een ondernemende organisatie en een proactief economisch beleid voert. Genk maakt van de stad een eco-systeem voor ondernemerschap.  Dit beleid wordt sterk gewaardeerd zowel door de ondernemers en de werkgeversorganisaties. Getuige hiervan zijn de diverse awards die de stad kreeg voor haar economisch beleid.

Ondernemers hebben alle redenen om te ondernemen in Genk

 • Genk biedt ruimte aan ondernemers, letterlijk en figuurlijk. Luchtfoto Genk centrum
 • De stad denkt mee met de ondernemer.
 • Ondernemers vinden in Genk bedrijventerreinen op maat van hun onderneming.
 • Genk is als stad in volle ontwikkeling en biedt interessante opportuniteiten voor handel en horeca. Bovendien stimuleert de stad via een subsidiereglement de kwaliteitsvolle ontwikkeling van de handelszones in de stad.
 • Genk is multimodaal ontsloten: twee autosnelwegen, het Albertkanaal en een spoorwegaansluiting zorgen voor een multimodale ontsluiting.
 • Genk ligt in de onmiddellijke nabijheid van diverse luchthavens zoals Brussel ( 90 km) , Maastricht (20 km) , Dusseldorf (120 km).
 • LRM, partner in diverse ontwikkelingen, stelt ondernemerskapitaal ter beschikking.
 • De samenwerking met diverse kennisinstellingen, waaronder de associatie KULeuven/KHLim en UHasselt/XIOS/PHL, zorgt voor de beschikbaarheid van een brede technologieportfolio.
 • De stad stimuleert privaat-publieke samenwerking.
 • De stad werkt in nauwe samenwerking met ondernemers en dit via gestructureerd overleg via de Vereniging Industriëlen Genk, parkmanangement, via het centrummanagement , het winkelstraatmanagement, … Ondernemers ontmoeten elkaar ook in deze organisaties.
 • De belastingen voor ondernemers in Genk behoren tot de laagste van de Vlaanderen: de onroerende voorheffing in Genk bedraagt 1.190 opcentiemen, de aanvullende  personenbelasting slechts 7%, tegenover respectievelijk 1.517 en 7,51% gemiddeld in de Vlaamse Centrumsteden.
 • Genk draagt duurzaamheid hoog in het vaandel.
 • Ondernemers en hun gezinnen vinden in Genk een aangename woonomgeving.

   

Heb je vragen over ondernemen in Genk?

Voor informatie over bedrijfsleven en diensten

Paul Olaerts, coördinator bedrijfsleven

T 089 65 44 28

paul.olaerts@genk.be

 

Voor informatie over handel en horeca

Pieter-Jan Haesen, diensthoofd handel & diensten

T 089 65 44 10

pieter-jan.haesen@genk.be