IGS

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband GAOZ activeert de ontwikkeling en de netwerking met en tussen de sociale economie in de regio.

IGS GAOZ

 Wat is het IGS?

Inzetten op werk heeft voor  de lokale besturen Genk, Zutendaal, As en Opglabbeek (GAOZ) alle prioriteit. In 2014 richtten de 4 gemeentes een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst sociale economie op.

 

Het doel: de ontwikkeling en de netwerking met en tussen de sociale economie in de regio GAOZ te bevorderen door:

 

  • het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen zowel bij bedrijven als bij de overheid, door gemeentes en andere organisaties te sensibiliseren om opdrachten uit te besteden aan de sociale economie.

  • tewerkstellingskansen binnen de sociale economie verhogen en de realisatie van een snellere uitstroom vanuit de sociale economie naar duurzaam werk in de reguliere sector bevorderen.

  • de verhoging van de tewerkstellingskansen voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Bijna 80 % van de werkzoekenden uit het zorggebied behoort tot de kansengroepen die het vaak moeilijk hebben op de arbeidsmarkt: kortgeschoolde, arbeidsgehandicapten, werkzoekenden van diverse etnische afkomst en 50+ers. Daarom bieden wij een kwaliteitsvolle en geïntegreerde dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers via een intensieve trajectbemiddeling.

 

  • de inzet op competentieversterking van werkzoekenden door beroepstechnische opleidingen waarbij attitude- en motivatietraining centraal staan.

 

 

Samenstelling IGS

De intergemeentelijke samenwerkingsverband sociale economie wordt geleid door het Beheerscomité met volgende leden:

 

  • Stad Genk: Wim Dries (voorzitter)
  • Gemeente Zutendaal : Raymond Thijs (ondervoorzitter)
  • Gemeente As: Jo Santermans (mandataris)
  • Gemeente Opglabbeek: Peter Schreurs (mandataris)