AGB - autonoom gemeentebedrijf Genk

Verzelfstandiging en samenwerking: autonoom gemeentebedrijf (agb)

Wat is een autonoom gemeentebedrijf?

Elk lokaal bestuur voert heel wat taken en projecten van gemeentelijk belang uit op het vlak van wonen, ondernemen, welzijn, veiligheid, cultuur, sport,… Het grootste deel van die brede waaier aan activiteiten en opdrachten wordt behartigd door de entiteit ‘stad Genk’, die wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

 

Wanneer een lokaal bestuur kan aantonen dat zij bepaalde taken en projecten efficiënter kan uitvoeren via een andere entiteit, dan kunnen deze activiteiten verzelfstandigd worden. Het Gemeentedecreet voorziet hiervoor een aantal mogelijkheden. Stad Genk heeft van deze mogelijkheden gebruikt gemaakt en een aparte rechtspersoon opgericht : het Autonoom gemeentebedrijf Genk (afgekort AGB Genk). Deze nieuwe entiteit werd opgericht via een gemeenteraadsbeslissing en ook elke nieuwe opdracht wordt door de gemeenteraad toegekend aan AGB Genk.

 

Hoe worden er afspraken gemaakt tussen moeder ‘stad Genk’ en dochter ‘AGB Genk’ ?

Er worden onder andere afspraken gemaakt over wie voor welke aspecten bevoegd is, hoe het zit met de inzet van personeel en financiële middelen, hoe tarieven worden vastgelegd of gewijzigd, wanneer gecontroleerd en gerapporteerd moeten worden,… Deze afspraken worden opgenomen in beheersovereenkomsten, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe de samenwerking tussen moeder en dochter in de beste omstandigheden kan verlopen.

 

Het autonoom gemeentebedrijf Genk wordt bestuurd door twee organen:

 

 • de raad van bestuur kan je best vergelijken met de gemeenteraad, dat als hoogste besluitvormingsorgaan ruime bevoegdheden heeft (vaststelling en goedkeuring van meerjarenplan, budget, beheersovereenkomsten, belangrijke investeringsdossiers,…)

 • het directiecomité is dan weer verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en heeft opdrachten en activiteiten , die vergelijkbaar zijn met die van het college van burgemeester en schepenen (uitvoering van het goedgekeurde meerjarenplan en budget, sturing en beslissing m.b.t. de exploitatie, de goedkeuring van kleine investeringsdossiers, verdere ontwikkeling van toegewezen opdrachten, voorbereiden van nieuwe ontwikkelingen, …).

 

Voorstelling van het autonoom gemeentebedrijf, hetgeen bestaat uit twee organen:

 

Samenstelling raad van bestuur AGB Genk:

 • Anniek NAGELS, voorzitter (CD&V)
 • Hugo KNEVELS (N-VA)
 • Stijn VANGENEUGDEN (Vlaams Belang)
 • Marc MARTENS (Open Vld)
 • Fonny ANTHONISSEN (CD&V)
 • Mehmet KAYACAN (CD&V)
 • Alessandro CUCCHIARA (PRO-Genk)
 • Bianca BOOMS (PVDA+)
 • Annita LAPORTE (CD&V)
 • Kristof SCHURMANS (PRO-Genk)

 

AGB RVB

 

Samenstelling directiecomité AGB

 • Anniek NAGELS, voorzitter (CD&V)
 • Kathleen PARTHOENS (CD&V)
 • Angelo BRUNO (PRO-Genk)
 • Ali ÇAGLAR (CD&V)
 • Wim DRIES (CD&V)

 

POL 2622

 

Welke opdrachten heeft AGB Genk?

 • exploitatie van het stedelijk sportcentrum incl. de realisatie van het nieuwe sporthallencomplex;

 • exploitatie van de polyvalente zaal van het jeugdcentrum;

 • concessie-opvolging van het mediacafé in het Bibliotheekgebouw;

 • exploitatie van de bedrijfstak C-mine : uitbating van het Cultuurcentrum, het toeristisch onthaal, de shop, C-mine expeditie, van creatieve economie en designactiviteiten, organisatie en opvolging van horeca-concessies,…;

 • participeren in het businesscentrum voor creatief ondernemen via C-mine Crib nv;

 • participeren in de ontwikkeling van het Thor Wetenschapspark via een belang in de Holding Wetenschapspark Waterschei nv;

 • participeren in de ontwikkeling van kantoorachtige bedrijfsinfrastructuur op het Thor Park Waterschei via een belang in de vennootschap MoThor nv;

 • het renoveren en herbestemmen van het Hoofdgebouw op het Thor Park Waterschei;

 • het onderzoeken van mogelijkheden via participatie- en/of facilitering voor duurzaamheidsprojecten in samenwerking met andere partners;

 • deelnemen aan de participatieve projectontwikkeling van de talent- en technologiecampus op het Thor Park Waterschei.

 

sportcentrum01 

het stedelijk sportcentrum

 

 MG 0848
de polyvalente zaal van het jeugdcentrum

 

 POL2700

C-mine

 

 MG 1708
Thor Wetenschapspark

 

In welke andere rechtspersonen participeert AGB Genk ?

 • C-mine Crib nv;

 • Holding Wetenschapspark Waterschei nv: deze vennootschap participeert in:

  • Incubathor Wetenschapspark Waterschei nv

  • Campus Energyville nv;

 • Mothor nv.

 

Documenten (2014-2019)