G 360 - burgerbrainstorm

G 360 - Burgerbrainstorm

 

Waarom de G 360?

Op 14 oktober 2012 gingen de Genkenaren naar de stembus en kozen zij een nieuw stadsbestuur.

Een nieuwe bestuursploeg, CD&V en PRO-Genk, stonden samen met  het stadspersoneel voor de uitdaging om een nieuw meerjarenbeleidsplan op te maken. In een  beleidsplan beschrijft de stad wat men de komende jaren concreet zal doen en op welke thema's men zal inzetten. Het stadsbestuur vond het belangrijk om zich hierbij te laten inspireren door de talenten en ideeën van Genkenaren. Daarom besloot stad Genk haar burgers uit te nodigen voor een burgerbrainstorm.

 

 

 

Brainstormthema 

Brainstorming 

Wat is de G 360?

Op 3 en 4 maart 2013 organiseerde de stad Genk de burgerbrainstorm G 360. Meer dan 450 Genkenaren schreven zich in om er mee na te denken over de toekomst van Genk. De brainstorm leverde heel wat slimme, innovatieve, gedurfde ideeën op binnen acht verschillende brainstormthema’s.

 

 

Verwerking 

Wat na de G 360?

Met de G360 oogstten we meer dan 2000 ideeën. Deze ideeën werden verwerkt tot het rapport ‘Genk in zicht: toekomstbeelden van Genkenaren over hun stad’.

 Het rapport is één van de basisdocumenten van waaruit het beleidsplan is geschreven. Verschillende stadsdiensten gebruikten dit rapport om zich te laten inspireren.

 

Omdat de stad het belangrijk vond om de 450 Genkenaren die aan de burgerbrainstorm hadden deelgenomen, op de hoogte te houden, werd in oktober 2013 een G360bis Het terugkoppelingsmoment georganiseerd. De deelnemers aan de editie van maart  2013 kwamen er te weten wat er precies met hun ideeën gebeurd was, hoe de stad de ideeën verwerkt had, hoe het beleidsplan geschreven werd en op welke manier de ideeeën een inspiratiebron voor het meerjarenbeleidsplan waren.

 

 

 

Afdeling Sociale zaken

Stadsplein 1

3600 Genk

participatie@genk.be

T 089 65 42 47 (Yasemin Yilmaz) 

T 089 65 42 28 (Sara Stegen)