Retributiereglement centraal bonnensysteem tijdens Genk on stage

Tijdens Genk On Stage wordt een centraal bonnensysteem ingevoerd over de gehele festivalsite van Genk On Stage.

Voor de logistieke en veilige organisatie en de afhandeling van het financieel drager/tegoed systeem wordt een retributie ingevoerd per Genk On Stagebon (GOS-bon).

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door alle outdoor uitbatingen (incl. ambulante handelaars, foodtrucks en horeca-uitbatingen die een horeca-uitbating organiseren tijdens Genk On Stage) van food en drank in de festivalperimeter.

Bedrag

De waarde van één GOS-bon bedraagt € 1,25.

De retributie per ingeleverde en verwerkte GOS-bon bedraagt € 0,30.

Afhandeling

De retributie zal verrekend worden na controle en verwerking van de ingeleverde GOS-bonnen en het saldo ter beschikking gestelde GOS-bekers.

Regelgeving

Bij niet-betaling van de 'onbetwiste' en opeisbare retributie wordt de aanmaningsprocedure opgestart, die leidt tot uitvaardiging van een dwangbevel door de financieel directeur.

Bij niet-betaling van de 'betwiste' en opeisbare retributie wordt deze burgerrechtelijk ingevorderd.

Meer info

Vanaf het moment dat een horecazaak zijn terras wenst uit te breiden, is hij of zij deelnemer van GOS en valt deze onder de noemer "outdoor uitbating".

Outdoor uitbatingen zijn dus:

  • horecazaken die hun terras uitbreiden - bonnen zijn verplicht om aangenomen te worden op de uitbreiding van het terras - niet op het regulier terras;
  • alle horecazaken die een toog en/of eetstand plaatsen;
  • deelnemende verenigingen die een horecastand uitbaten;
  • alle ambulante handelaars.

De GOS-bekers worden ter beschikking gesteld aan de gebruikers voor 1 GOS-bon per beker als waarborg. Bij inlevering van de GOS-beker, enkel bij de bonnenkassa's van de stand, krijgt de gebruiker een waarborg van € 1,00 per ingeleverde beker terug. Wanneer de bij de aanvang aan de outdoor uitbater ter beschikking gestelde voorraad bekers op het einde van Genk On Stage een vermindering vertoont, wordt het tekort van het aantal GOS-bekers afgehouden van de ingeleverde GOS-bonnen aan de waarde van één GOS-bon per GOS-beker.