Stad Genk beheert natuur

De stad heeft heel wat natuur- en groengebieden in eigendom. Het gaat over bossen, heide en waardevolle graslanden. Om deze te beheren, heeft de stad een eigen natuurploeg en worden externe aannemers ingeschakeld.

De natuurploeg kan rekenen op materialen en ondersteuning van de Dienst Groenbeheer.

Natuurbeheer door externen

De stad Genk trekt jaarlijks de nodige middelen uit om aan natuurbeheer te doen. Hierbij zitten ook middelen om externen in te schakelen bij het uitvoeren van het natuurbeheer. Het gaat dan over het open maken van heideterreinen door te maaien of boomvrij te houden, waardevolle graslanden maaien of open plekken in het bos beheren. We doen vaak beroep op bedrijven uit de sociale economie.