Update Corona-virus 11 maart 2020: aanpak stad Genk

Gepubliceerd op woensdag 11 maart 2020 20.50 u.

LEES OOK: OVERZICHTSPAGINA STAD GENK OMTRENT CORONAVIRUS

De afgelopen tien dagen is er regelmatig overleg geweest van de gemeentelijke crisiscel van Genk. Zo kwam de crisiscel op 11 maart opnieuw samen na het besluit van de gouverneur omtrent de aanpak van het nieuwe Corona-virus.

Op bevel van de provinciegouverneur zal in Genk één evenement van meer dan 1000 bezoekers niet kunnen doorgaan, en dat is het galabal Medica dat zou plaatsvinden in Hangar 58, op 13 maart. Toch ziet het stadsbestuur, net zoals in de rest van het land, dat heel wat organisatoren van kleinere evenementen en activiteiten ook het zekere voor het onzekere nemen en hun evenement uit voorzorg annuleren.

Richtlijnen provincie Limburg

De stad kreeg heel wat vragen van organisatoren. Evenementen die buiten plaatsvinden en evenementen met minder dan 1000 deelnemers kunnen doorgaan, maar de stad raadt ten zeerste aan om de richtlijnen van de gouverneur en de federale overheid zeer goed op te volgen. De richtlijnen van de gouverneur stelt de stad ook ter beschikking van organisatoren met vragen. Dit bevat een checklist aan de hand waarvan men de nodige pro’s en contra’s kan afwegen, zeker wanneer het activiteiten zijn die veel mensen uit risicogroepen bereiken. Verder zal Genk ook een checklist voorzien voor communicatie in geval er besloten wordt tot afgelasting.

Beslissingen rond de eigen werking van stad Genk

Verder heeft stad Genk een aantal beslissingen genomen betreffende de eigen werking:

  • De vijf lokale dienstencentra volgen de richtlijnen van de Vlaamse overheid en sluiten met ingang van morgen donderdag 12 maart de deuren, voorlopig voor één maand. Alle activiteiten worden geannuleerd, al blijven de medewerkers voorlopig aan het werk, er zijn nog heel wat dingen te regelen en op te volgen. De Minder Mobielen Centrale voorziet in de mate van het mogelijke een minimale dienstverlening. Mensen die geen andere oplossing hebben voor hun warme maaltijd, daarvoor organiseren de medewerkers een oplossing. Verder blijven de vijf dienstencentra telefonisch bereikbaar voor hulp- en informatievragen en houden ze, figuurlijk, de vinger aan de pols bij hun vaste bezoekers door elke week even te bellen. 
  • De GA voor Kunst volgt de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs en concentreert zich op de kerntaken van onderwijs. Enkele kleine activiteiten zoals bijvoorbeeld de probeerdagen vallen daardoor weg. Alle ouders en leerlingen zijn op de hoogte gebracht via mail. Actuele informatie is te vinden op de website www.gavoorkunst.be.
  • Stad Genk annuleert alle activiteiten gericht op of met grote aanwezigheid van oudere mensen en andere risicogroepen. We raden andere organisaties in het Genkse aan hetzelfde te doen. Wat onze cultuurinstellingen betreft, wordt de programmatie zoals voorzien gewoon aangehouden. Stad Genk adviseert 65-plussers of andere mensen die tot de risicogroepen behoren wel aan om de komende weken niet naar voorstellingen of andere events te komen. Eventuele al aangekochte tickets kunnen in zo’n geval ingeruild worden voor een tegoedbon voor een latere activiteit.

Voor het overige blijft de dienstverlening en het aanbod van de stad Genk gegarandeerd zoals steeds. Er is extra aandacht voor hygiëne en poetsen aan onthaalbalies en andere plekken met fysiek klantencontact. De medewerkers worden regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken.

Woonzorgcentra, kinderopvang en extra locatie voor consultaties

Bij het overleg was uiteraard een ruime vertegenwoordiging aanwezig van de medische discipline in Genk.

  • Zo is zopas duidelijk geworden dat op aangeven van Vlaanderen de woonzorgcentra de deuren sluiten, hetgeen ook in Genk wordt opgevolgd door de de woonzorgcentra. 
  • Naschoolse kinderopvang en kinderdagverblijven: hier is het advies dat men gewoon openblijft (temeer daar het advies is om tijdelijk de grootouders te ontzien, om het risico op besmetting te verkleinen), de richtlijnen van het onderwijs volgt en extra aandacht hebben voor preventieve maatregelen.
  • Stad Genk voorziet een extra locatie voor consultaties met het oog op het testen van patiënten op corona. Het voormalige gebouw van het OCMW wijkcentrum-Noord op de Onderwijslaan wordt ter beschikking gesteld van huisartsenvereniging Prometheus.

Stad Genk beseft dat deze situatie uitzonderlijk is en op veel mensen en organisaties een grote impact heeft. Stad Genk merkt dat velen ermee bezig zijn, noodgedwongen, we kunnen alleen maar oproepen om het gezond verstand te gebruiken, weloverwogen te beslissen en de richtlijnen van de overheid heel goed na te leven. Kinderen van school houden bijvoorbeeld, is totaal niet nodig tenzij een lid van het gezin besmet zou blijken. Bij twijfel neemt men best contact op met een arts.