Verkiezingen - inschrijving als niet-Belg

Als inwoner van België kan je als niet-Belg vrijwillig deelnemen aan bepaalde verkiezingen.

Heb je de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU)? Dan kan je deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en/of de verkiezingen van de Belgische leden van het Europees Parlement.

Als niet-Belg met een wettig verblijf in België, maar niet met de nationaliteit van een land van de EU, kan je deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen nadat je 5 jaar wettelijk verblijf hebt in België.

Als je wil deelnemen aan de verkiezingen, dan moet je je in beide gevallen wel vooraf inschrijven. Dat kan voor de Europese verkiezingen als je ouder bent dan 18 jaar, op de dag van de verkiezingen. Voor de gemeenteraad kan dit pas vanaf 18 jaar.

Je inschrijving kan je alleen aanvragen in de periode tussen de laatste verkiezing en het opstellen van de kiezerslijst voor de komende verkiezingen. Als uit de controle van de voorwaarden blijkt dat je voldoet, word je erkend als kiezer via een beslissing van het schepencollege. Deze beslissing ontvang je via een aangetekende bief.

Je kan je inschrijven via een papieren formulier.

Het papieren inschrijvingsformulier moet je binnenbrengen of opsturen naar het stadhuis, Stadsplein 1, 3600 Genk. Het formulier mag ook door een ander persoon op het stadhuis binnengebracht worden. Dit kan niet verstuurd worden per email.

Eenmaal ingeschreven ben je kiesplichtig. Dit wil zeggen dat je, tenzij je wettig verontschuldigd bent (bvb wegens ziekte), net zoals een Belg verplicht moet deelnemen aan de verkiezingen.

Je kan wel, na de verkiezingen en vóór het opstellen van de kiezerslijst van de volgende gelijkaardige verkiezingen, een aanvraag indienen om terug geschrapt te worden als kiezer.