Werken sportbos

Stad Genk wil haar natuur goed beheren om planten en dieren alle kansen te geven. Wij willen Genkenaren ook laten genieten van deze natuur. Want wat is er in deze tijden beter dan te kunnen sporten en ontspannen in een mooi en gezond bos? 

In de bossen van het SportinGenk Park en Bretheide worden werken uitgevoerd. Deze zijn bedoeld om enerzijds het bos beter te maken en anderzijds om de ontspanningsmogelijkheden uit te breiden. We zullen in het kader van ons regulier bosbeheer bomen kappen om andere bomen meer plaats en licht te geven.

In het sportbos van het SportinGenk Park zal de huidige Finse piste verlengd worden met 1500 meter, en zal achter het Balance gebouw (gebouw zwembad) terug een BMX-parcours (fietsbehendigheidsparcours) aangelegd worden tussen de bomen. Voor de aanleg van dit BMX parcours hoeven er geen bomen gekapt.

De uitbreiding van de Finse piste met 1500 meter situeert zich voornamelijk op reeds bestaande paden die breder worden. De piste zal slingeren tussen mooie stevige bomen. Het kappen van bomen voor deze uitbreiding wordt hierdoor het minimum beperkt.

Op 25 januari organiseerden we een online infomoment. De presentaties kan je hieronder terugvinden. Na de uiteenzetting waren er geen bijkomende vragen. Heb je toch nog vragen? Contacteer ons dan.