Handhaving

Indien je een vermoedelijke bouwovertreding wilt melden, kan je dit doen bij het stadsbestuur, Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen en Handhaving:

 

Dat kan gaan over onvergunde bouwwerken of andere vergunningsplichtige activiteiten zoals grondwerken, kappen van bomen enz.

 

Als je een schriftelijke klacht indient, wordt die onderzocht door een bouwtoezichter en eventueel overgemaakt aan de politie voor het opstellen van een proces-verbaal.

 

Je kan bij je klacht eventueel foto's voegen.