Verordeningen

De overheid kan verschillende soorten verordeningen opmaken. Verordeningen zijn van toepassing op de volledige stad of een deel ervan.

In Genk gelden zowel gewestelijke, provinciale als gemeentelijke verordeningen.

 

Verordeningen bevatten voorschriften die zorgen voor een aangename leefomgeving. Naast stedenbouwkundige verordeningen bestaan ook een aantal politieverordeningen.

 

Heb je bouwplannen?  Ga dan na of je project niet in strijd is met de voorschriften van de stedenbouwkundige verordeningen.