Rooilijnplannen

Een rooilijnplan legt de (toekomstige) grens tussen het openbaar domein en het private eigendom vast.

Tussen twee rooilijnen ligt het openbaar domein. In deze strook kunnen wegen, grachten, nutsleidingen, fiets- en voetpaden, enz… aangelegd worden.

 

In Genk zijn een aantal rooilijnplannen van kracht.  Deze plannen kunnen vrij oud zijn. In dit geval zijn ze soms al gerealiseerd of achterhaald.

 

Recente rooilijnplannen maken meestal deel uit van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) of een verkavelingsvergunning.   

Een onteigening is slechts één van de mogelijkheden om een rooilijnplan te realiseren.

 

Let op: in sommige gevallen kan je geen vergunning krijgen voor het (ver)bouwen van een woning die getroffen wordt door een rooilijn!

Sta je op het punt om een woning of een grond te kopen? Vraag dan aan de gemeente of het goed getroffen wordt door een rooilijn.

 

Als eigenaar van een grond word je door de stad verwittigd als er een nieuw rooilijnplan wordt opgemaakt. Tijdens het openbaar onderzoek krijg je de kans om je bezwaren  in te dienen.