Gemeentelijke plannen

De stad Genk is volop in ontwikkeling. Om deze groei ruimtelijk te kunnen sturen, maakt de stad verschillende soorten plannen op.

 

Bestemmingsplannen geven aan een gebied een specifieke bestemming (wonen, werken, recreatie, natuur,…).

De voorschriften van Bijzondere plannen van Aanleg (BPA’s) en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) leggen vast wat er op een bepaalde plek mogelijk is.

 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan formuleert een visie op de toekomstige ontwikkeling van de volledige stad.

 

In een masterplan wordt de langetermijnvisie van een gebied of beleidsdomein uitgestippeld.  

 

Het draaiboek voor verkavelingen en woonontwikkeling is een stappenplan voor projectontwikkelaars, verkavelaars, architecten... Het verduidelijkt op welke manier het ruimtelijk beleid van de stad best vorm krijgt bij nieuwe woonontwikkelingen.