Regina Mundi

In de ontwikkeling van de strategische site Katteberg/Regina Mundi wordt een gemengde stedelijke invulling beoogd die de levendigheid in het stadscentrum kan versterken en een complementair aanbod creëert aan stedelijke voorzieningen. 

 

Met de ambitie om in de ontwikkeling van dit project een sturende rol te kunnen spelen, kocht de stad de site in 2009 aan.  Op basis van de gunningsprocedure Open Oproep werd in 2010 aan het ontwerpteam Gouden Liniaal / Geosted een opdracht gegund voor het opstellen van een ruimtelijk masterplan.  In de loop van 2012 zal het integrale ontwerp- en participatietraject voor dit project worden doorlopen in samenwerking met diverse stadsdiensten.