Aangepast parkeerreglement met goedkopere tarieven en retributies gaat in vanaf 1 maart

Gepubliceerd op vrijdag 8 januari 2021 16.17 u.
Persbericht van 8 januari 2021

Het kort parkeren in Genk wordt goedkoper, en ook de retributies gaan dalen van 25 naar 20 euro. Dat heeft het Genkse schepencollege deze week beslist, op basis van een grondige evaluatie van het parkeersysteem na het eerste half jaar. Overigens zullen ook meer diensten voor gezinszorg gratis kunnen parkeren in betaalzones en kunnen ondernemingen, scholen en vzw’s maximaal twee parkeervergunningen aanvragen als ze gevestigd zijn in een blauwe zone. Het nieuwe reglement komt deze maand nog op de gemeenteraad en gaat mits goedkeuring in op 1 maart. Bovendien wordt de registratie van het gratis uur ook effectief gratis via de app 4411 en zijn bijkomende apps in ontwikkeling.

Basisfilosofie behouden, feedback van gebruikers meegenomen

Zes maanden geleden voerde het Genkse stadsbestuur een nieuw reglement in dat het kort parkeren op straten en pleinen regelt. U weet wel, het systeem waarbij elke parkeerder gebruik kan maken van een één uur gratis parkeren per Genkse parkeerzone, per dag. Dit op basis van nummerplaatregistratie aan de automaat, via sms of via de app en met de mogelijkheid om nog maximaal een half uur (betalend) langer te staan. In combinatie met de betaalparkings voor lang parkeren en de gratis parkings in de buurt, is dit beleid opgezet om voldoende circulatie te bekomen op parkings in straten en op pleinen, hetgeen ‘runshopping’ bij handel en horeca ten goede komt.

De firma OPC werd aangesteld om hiervan de exploitant te worden. Zoals toen ook aangegeven, wordt dit reglement nu, na een half jaar geëvalueerd en bijgestuurd. Dat gebeurt op basis van eigen analyses, gegevens van OPC maar zeker ook op basis van de feedback van parkeerders zelf, burgers en bezoekers dus.

Dialoog

“Dat er veel feedback kwam van gebruikers van ons kortparkeersysteem, daarmee vertellen we niets nieuws. We hebben dat van in het begin erkend en zijn ook effectief en actief in dialoog gegaan met de gebruikers,” steekt burgemeester Wim Dries van wal. “We hebben daar ook heel veel uit geleerd. Onduidelijkheden of technische verbeteringen hebben we zoveel mogelijk al opgenomen en opgelost, of we werken aan de oplossing. We hebben ook begrip voor grieven die ontstaan zijn over sommige punten, vooral dan op vlak van de tarieven en retributies. Toch blijft de basisfilosofie van ons beleid stevig overeind, namelijk een aantrekkelijk parkeerbeleid voeren van gratis parkeren in de rand van de winkelgebieden, lang betalend parkeren in parkeergarages en kort betalend parkeren met één uur gratis op onze straten en pleinen, en intussen mensen ook stimuleren om waar mogelijk te kiezen voor andere vervoersmiddelen dan de auto. Alles bij elkaar genomen heeft onze evaluatie geleid tot aanpassingen op drie belangrijke punten.”

Tarieven en retributies dalen

Die drie punten, dat zijn:

1) De parkeertarieven voor kort parkeren dalen van 2,5 naar 1 euro voor een half uur in Genk-centrum en van 1 naar 0,5 euro in de andere zones. De retributietarieven gaan van 25 naar 20 euro.

2) Naast de erkende zorgverleners met een RIZIV-nummer zullen in de toekomst ook andere diensten voor gezinszorg en Genkse organisaties zoals de Minder Mobielen Centrale gratis kunnen parkeren in betaalzones. Voor mantelzorgers geldt dit niet.

3) Voortaan kunnen niet enkel bewoners van blauwe zones aanspraak maken op een vergunning. Ieder bedrijf, vrij beroep, school of (zorg)vzw gevestigd op een adres in één van de blauwe zones kan voortaan ook maximaal twee betalende vergunningen bekomen in de blauwe zone waar de onderneming is gevestigd.

Vanaf 1 maart

Als de gemeenteraad groen licht geeft, gaan deze wijzigingen in vanaf 1 maart. “Het nieuwe reglement komt deze maand, op 19 januari, al op de gemeenteraad voor goedkeuring. We kiezen ervoor om het nieuwe systeem te laten ingaan vanaf 1 maart, zodat we tijd hebben om deze wijzigingen ook effectief op een goeie manier te implementeren en te communiceren”, aldus schepen Michaël Dhoore. “Hiermee geven we een duidelijk signaal: we behouden de basisfilosofie van ons duurzaam mobiliteitsbeleid. We blijven inzetten op een aantrekkelijk parkeerbeleid met het oog op een vlot bereikbare stad, met aantrekkelijke handelszones.”

Rap binnenspringen
“Dankzij een betere circulatie vind je daar vlot een parkeerplaats om een korte boodschap te doen terwijl je in de buurt ook gratis of ondergronds kunt parkeren als je langer wilt blijven. We kregen intussen al van heel wat handelaars positieve signalen: er is effectief meer circulatie op pleinen en in straten, waardoor mensen die rap even ergens willen binnenspringen, bijvoorbeeld om eten af te halen, vlotter een parkeerplaats vinden en ook snel weer weg zijn. Zo gebruiken ze hun gratis uurtje optimaal”, vult schepen van Economie Toon Vandeurzen aan.

“We behouden in overleg met OPC wel de aanpak met de scanwagen om het correct parkeren te controleren”, gaat schepen Dhoore verder. “Dat is nodig om een mentaliteitswijziging te bekomen bij de autogebruiker: straten en pleinen zijn enkel bedoeld voor kort parkeren. Je moet je ook registreren om het gratis uur te gebruiken. We zorgen er met een nieuwe communicatiecampagne voor dat dit voor de mensen nog duidelijker wordt, en dat ze ook alle opties kennen: gratis, lang of kort. Echter, we hebben begrip voor de verzuchtingen rond de tarieven en de retributies. Deze brengen we daarom naar beneden. Met de retributietarieven bevinden we ons nu op een Limburgs gemiddelde.”

Meerdere apps in ontwikkeling

Verder zijn er ook diverse apps in ontwikkeling. Xparc (Amano), Flowbird en Yellowbirck zijn de apps die op korte termijn ook in Genk kunnen gebruikt worden. Daar waar mogelijk bekijken we of deze apps op voorhand kunnen getest worden. Concreet gaat de stad 100 gebruikers uitnodigen om één van de nieuwe apps uit te testen. Bovendien wordt de bestaande app 4411 gratis voor de registratie van het gratis uur en dat gaat ook in de nieuwe apps het geval zijn.