Aankomstverklaring als buitenlandse toerist - EU-burger

Als je als EU-burger België bezoekt voor maximum 90 dagen en je verblijft op een particulier adres (vb. bij vrienden of familie), moet je dit binnen de tien werkdagen verplicht melden bij de dienst bevolking van het gemeentebestuur van jouw verblijfplaats. Deze verplichting geldt ook voor alle familieleden die je vergezellen.

Deze aanmeldingsplicht kadert in de Shengenakkoorden afgesloten tussen de diverse Europese landen.

Deze verplichting geldt niet als je in een hotel of ziekenhuis verblijft omdat daar reeds een registratie gebeurt.

Bij je aanmelding op het stadhuis ontvang je een formulier dat je gegevens en de duur van je verblijf vermeldt.

Je moet dit document steeds samen met je identiteitskaart kunnen voorleggen.

Indien je je aanwezigheid niet meldt of pas na 10 werkdagen, kan er een administratieve geldboete van 200 euro opgelegd worden.

Bedrag

Gratis.

Wat meebrengen

  • geldig identiteitsbewijs of paspoort