Aanpak everzwijnen door stad Genk

Stad Genk organiseert een stadsbrede groepsaankoop van omheining

Stad Genk gaat een groepsaankoop organiseren voor de aankoop van omheining die everzwijnen van je perceel moet houden. Hiervoor gaat de stad op zoek naar de leverancier die de beste prijs kan bieden voor de materialen die hiervoor nodig zijn (draad, palen...).

Momenteel lopen de voorbereidingen voor deze groepsaankoop, nog wat geduld maar binnenkort kan u zich inschrijven. Meer informatie verschijnt dan op deze pagina.

Verpachting van de jachtrechten in Genkse bossen

Stad Genk gaat de jachtrechten voor een aantal bossen bijkomend verpachten. Als overheid zijn we verplicht om hiervoor de voorwaarden vast te leggen en de verpachting in een openbare procedure te doen. De voorbereidingen hiervoor lopen.

Ben je een jager en geïnteresseerd? Stuur dan je gegevens (naam, adres, telefoonnummer) door naar natuur@genk.be . Zodra de verpachtingsvoorwaarden vastgesteld zijn, verschijnen deze ook op deze website.