Aanpassing spoorwegbrug Termien zorgt voor een veiligere doorsteek: werken starten voorjaar 2024

Gepubliceerd op maandag 18 september 2023 12.05 u.
Persbericht van 18 september 2023

De sporowegbrug over de Dominikanenlaan wordt begin volgend jaar verbreed. De verkeersveiligheid, vooral voor trage weggebruikers, zal hierdoor aanzienlijk verbeteren. Aanstaande dinsdag buigt de gemeenteraad zich over het dossier.

Verbreding doorgang

De spoorwegbrug wordt verbreed door Infrabel. Volgens de laatste timing starten de werken in het voorjaar van 2024 en duren ze ongeveer 6 maanden. “Het is dan ook geen kleine ingreep”, zegt Karel Kriekemans”, schepen van Mobiliteit, Bouw en Infrastructuur. “De huidige breedte van de tunnel is 5,97 meter en dat geeft aanleiding tot gevaarlijke situaties. Vooral fietsers en voetgangers hebben nu onvoldoende veilige ruimte. De nieuwe spoorwegbrug zal een vrije doorgang hebben van 11,65 meter en dat is bijna een verdubbeling.”

Het kostenplaatje bedraagt 1.567.792,95 euro exclusief BTW, waarvan de stad 55 procent betaalt en Infrabel de rest. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werken, op enkele momenten na, steeds gebruik blijven maken van de doorsteek. Voor gemotoriseerd verkeer is er een omleiding voorzien.

Heraanleg wegenis

“De weg en de fiets- en voetgangersinfrastructuur onder de brug zullen nu al opnieuw aangelegd worden”, verduidelijkt schepen Kriekemans. “Later volgt ook de heraanleg van de Slagmolenweg, IJzersteenweg en zijstraten en ook het kruispunt van de Slagmolenweg met de Schom dat een rotonde wordt. De uitvoering hiervan is voorzien in 2026.”