Aanpassingen parkeerreglement vanaf 1 maart 2021

Gepubliceerd op donderdag 7 januari 2021 15.33 u.
Parkeren in Genk wordt goedkoper vanaf 1 maart. Dat heeft het Genkse schepencollege beslist na een grondige evaluatie van het parkeersysteem. Bovendien wordt de bestaande app 4411 gratis voor de registratie van het gratis uur.

Midden 2020 voerde het Genkse stadsbestuur een nieuw reglement in dat het kort parkeren op straten en pleinen regelt. Volgens dit systeem kan elke parkeerder gebruikmaken van een uur gratis parkeren per Genkse parkeerzone, per dag. Dit op basis van nummerplaatregistratie aan de automaat, via sms of via de app, en met de mogelijkheid om nog maximaal een half uur (betalend) langer te staan. In combinatie met de betaalparkings voor lang parkeren en de gratis parkings in de buurt, is dit beleid opgezet om voldoende circulatie te bekomen op parkings in straten en op pleinen. Dat komt dan weer het 'runshoppen' bij handel en horeca ten goede. De firma OPC werd aangesteld als exploitant.

Zoals gepland, heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Op basis van die evaluatie worden nu een aantal aanpassingen voorgesteld. Mits goedkeuring door de gemeenteraad van 19 januari gaan de wijzigingen in op 1 maart 2021.

Aanpassingen vanaf 1 maart '21

De basisfilosofie blijft behouden, namelijk een aantrekkelijk parkeerbeleid voeren van gratis parkeren in de rand van de winkelgebieden, lang parkeren in de parkeergarages en kort betalend parkeren met één uur gratis op de straten en pleinen. Ondertussen worden de mensen ook aangemoedigd om te kiezen voor alternatieve vervoersmiddelen dan de auto.

De evaluatie heeft geleid tot aanpassingen op drie punten:

  1. De parkeertarieven voor kort parkeren dalen van 2,5 naar 1 euro voor een half uur in Genk-centrum en van 1 naar 0,5 euro in de andere zones. De retributietarieven gaan van 25 naar 20 euro.
  2. Naast de erkende zorgverleners met een RIZIV-nummer zullen in de toekomst ook andere diensten voor gezinszorg en Genkse organisaties zoals de Minder Mobielen Centrale gratis kunnen parkeren in betaalzones. Voor mantelzorgers geldt dit niet.
  3. Ieder bedrijf, vrij beroep, school of (zorg)vzw gevestigd op een adres in één van de blauwe zones kan maximaal 2 betalende vergunningen bekomen in de blauwe zone waar de onderneming is gevestigd.

Om het correct parkeren te controleren, wordt de scanwagen ingezet. Die controle is belangrijk om een mentaliteitswijziging te krijgen bij de autogebruiker: straten en pleinen zijn enkel bedoeld voor kort parkeren. Je moet je ook registreren om het gratis uur te kunnen gebruiken.

Registreren kan met behulp van apps op je smartphone. Bovendien wordt de bestaande app 4411 gratis voor de registratie van het gratis uur en dat gaat ook in de nieuwe apps het geval zijn.

genk.be/parkeren