Aanvullende belasting op de personenbelasting van de Staat voor de aanslagjaren 2016 - 2019.

Elke inwoner van België wordt belast op zijn inkomen. De gemeente, stad kan op deze belasting een aanvullende personenbelasting heffen.

De stad Genk heft een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de Staat.

 

Voor wie?

Deze belasting bedraagt 7% en is verschuldigd door de personen die op 1 januari van het aanslagjaar in de stad zijn ingeschreven.

Bedrag

7% op het berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijks verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar.

Iedereen moet jaarlijks aangifte doen van zijn inkomsten van het voorbije jaar. Op basis van de aangifte zal het Ministerie van Financiën - Directe Belastingen - bepalen hoeveel belasting je verschuldigd bent aan de Belgische Staat. Van dit bedrag betaal je aanvullend nog eens 7% ten voordele van de stad Genk.

Meer info

Voor meer info informatie over dit belastingreglement kan je terecht bbij de stadsdienst Financiën.

Voor informatie over je "Personenbelasting - Inkomstenbelasting - Belastingbrief" kan je terecht bij:

DIRECTE BELASTINGEN (PERSONENBELASTING / INKOMSTENBELASTING)

INLICHTINGEN en INVULLEN BELASTINGBRIEF

 • Centrum P Hasselt beheer team 5 (Genk 1 + Genk 2 + Lanaken)
 • Jaarbeurslaan 27
 • 3600 GENK
 • Telefoon : 0257 / 52 170
 • E-mail : p.hasselt.team5@minfin.fed.be 
 • Openingsuren voor inlichtingen : elke werkdag van 9u00 tot 12u00
 • Invullen belastingbrief :
  • maand mei : 9u00 tot 12u00
  • maand juni : 9u00 tot 15u00

Opgelet :

De belastingbrief kan enkel geldig ingediend worden:

 • via computer (tax-on-web) 
 • per Post (2 postzegels opplakken) naar : 
  • FOD FINANCIEN 
  • Scanningcentrum
  • PB 90500 
  • 9050 LEDEBERG

 BETALEN en AFBETALINGSREGELING

 • Team Invordering Genk
 • Jaarbeurslaan 27
 • 3600 GENK
 • Telefoon : 0257 / 52 280
 • E-mail : teaminv.genk@minfin.fed.be 
 • Openingsuren : elke werkdag van 9u00 tot 12u00

WIJZIGEN REKENINGNUMMER en TERUGBETALINGEN

 • Tiric Limburg
 • Voorstraat 43 Bus 10
 • 3500 HASSELT
 • Telefoon : 0257 / 25 757
 • E-mail : tiriclimburg@minfin.fed.be 
 • Openingsuren : elke werkdag van 9u00 tot 12u00

KOPIE AANVRAGEN VAN BELASTINGBRIEF OF AANSLAGBILJET

 • Centrum P Hasselt beheer team 5 (Genk 1 + Genk 2 + Lanaken)
 • Jaarbeurslaan 27
 • 3600 GENK
 • Telefoon : 0257 / 52 170
 • E-mail : p.hasselt.team5@minfin.fed.be 
 • Openingsuren voor inlichtingen : elke werkdag van 9u00 tot 12u00

 ALGEMENE INFORMATIE