Aanwijzing getuigen voor de stembureaus

De voorzitter van het kantonhoofdbureau van Genk brengt ter kennis aan de kandidaten voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer en het Vlaams Parlement dat zij/hij op dinsdag 21 mei 2019 (5de dag vóór de stemming) tussen 14 en 16 uur op het volgend adres :

Stadhuis van Genk – Dienst Verkiezingen
Stadsplein 1
3600 Genk

de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus bij deze verkiezingen in ontvangst zal nemen. In dit kieskanton wordt er elektronisch gestemd, zodat er geen stemopnemingsbureaus meer zijn.

De kandidaten mogen ten hoogste één getuige en één plaatsvervangende getuige voor elk stembureau aanwijzen.

De kandidaten die samen zijn voorgedragen, mogen voor elk bureau slechts één getuige en één plaatsvervangende getuige aanwijzen.

De getuigen moeten kiezer zijn voor het Europees Parlement, de Kamer en het Vlaams Parlement in de voormelde kieskring voor het Vlaams Parlement.

De kandidaten mogen als getuige of plaatsvervangende getuige worden aangewezen.

De kandidaten geven het stembureau aan waar elke getuige gedurende de hele duur van de verrichtingen zijn opdracht zal vervullen. Zij geven hiervan zelf kennis aan de door hen aangewezen getuigen. Deze kennisgeving, door een van de kandidaten ondertekend, moet door de voorzitter van het kantonhoofdbureau worden medeondertekend.

Genk, 2 mei 2019
De voorzitter van het kantonhoofdbureau,
Lode Vrancken